Projekt nové sportovní haly právě začíná

V dřívějších vydáních jsme Vás informovali o záměru výstavby nové multifunkční sportovní haly za krytým plaveckým bazénem, když jej schválilo kralupské zastupitelstvo. Nyní tento záměr nabírá konkrétnější obrysy, neboť byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, kterým se stala společnost INTAR a. s. z Brna. Průběh celé zakázky bude mít 3 etapy. První etapa bude dokončena odevzdáním třech variant vizualizace haly a umístění ve vymezeném území. Následovat bude projektová dokumentace pro společné povolení a poté již finální dokumentace pro provádění stavby.

„Předmětem zadání je projektová dokumentace pro výstavbu nové haly s kapacitou 300 diváků pro sporty, vyžadující velkou sportovní plochu, tedy florbal, basketbal, volejbal a futsal. Hala by svým charakterem mohla sloužit i pro mimořádné akce jako jsou například taneční závody, soutěže v aerobiku apod. Nově vznikající dokumentace by měla navázat na již hotovou dopravní studii, která řeší dopravní obslužnost lokality včetně parkování. Zohledňuje parkovací místa pro sportovní halu, ale také rozšíření parkovacích míst pro sídliště U Cukrovaru“, komentuje místostarosta Vojtěch Pohl. Na předání kompletní dokumentace bychom se mohli těšit zhruba za jeden rok, v návaznosti na odevzdání jednotlivých etap.

Jan Doležálek

Autor:KZ