Předškolní adaptační skupiny pro ukrajinské uprchlíky

Město Kralupy nad Vltavou otevřelo ve spolupráci se soukromou školou Movere další předškolní adaptační skupinu pro ukrajinské uprchlíky (ulice Přemyslova). Do příprav této třídy se mimo jiné zapojily i pracovnice městského úřadu, díky nimž došlo k celkovému urychlení prací.

Druhá předškolní adaptační skupina, která byla zřízena ve spolupráci s Charitou Kralupy, zahájila činnost ještě o týden dříve. Od 25. 4. 2022 pak fungují obě skupiny v celodenním režimu.

„Ve městě již tedy fungují celkem čtyři adaptační skupiny, další dvě jsou provozovány v rámci ZŠ Gen. Klapálka a ZŠ Třebízského,“ doplnila Eva Ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury.

Děkujeme všem zainteresovaným stranám za vykonanou práci a bezmeznou péči o děti v adaptačních skupinách. Velké uznání zaslouží zejména pracovnice Charity Kralupy, jež zabezpečují komplexní péči a poradenství pro ukrajinské uprchlíky, zejména pak pro maminky s dětmi.

Autor:KZ