Osm let od zahájení provozu nové budovy Městského úřadu

Mnozí si jistě pamatují, jak pro občany nekomfortně byl provoz agend státní správy a samosprávy rozmístěn do tří budov na třech různých adresách, přičemž Odbor dopravy, který dlouhodobě tvoří nejvytíženější agendy registru řidičů a registr vozidel, sídlil mimo centrum města v Přemyslově ulici. Dřívější obchodní dům Máj byl postaven v 80. letech 20. století. Z obchodních prostor v centru města se stala odstupem času nevyužívaná budova ve špatném technickém stavu.

Před zahájením přestavby byla využívána jen základní uměleckou školou, která měla ve 3. patře několik učeben. Smyslem realizované adaptace na městský úřad měl být vznik důstojných funkčních prostor odpovídajících svým charakterem administrativním potřebám téměř 20 tisícového města. Vznik nové budovy městského úřadu přispěl k revitalizaci důležitého městského prostoru v blízkosti kostela a náměstí. Postupně vlivem dalších realizovaných plánů začalo vznikat příjemné a živé centrum města.

Zahájení provozu nové budovy se uskutečnilo v lednu 2014. Od této doby už mohli kralupští obyvatelé vyřídit všechny potřebné agendy tzv. pod jednou střechou. Moderní vzdušná budova městského úřadu, vkusně oděna do žluto-šedého kabátu, nyní už s odstupem času tvoří zázemí nejen pro kralupské obyvatele, ale díky postupnému rozvoji, inovacím a možnosti dosahu do vzdálených registrů, sahá až daleko za hranice města. Za těch osm let se však mnoho nového dále změnilo.

Slovo tajemníka úřadu:
Pane Hainci, ve funkci tajemníka MěÚ jste od 1. ledna 2020, vedete městský úřad téměř po celé své dosavadní funkční období „v době covidové“, jak byste popsal vývoj městského úřadu v uvedené době?
„Myslím, že jsme v návaznosti na snahu v minulých letech, aby náš městský úřad byl přátelským úřadem pro veřejnost, „dobu covidovou“ v tomto směru využili. Po dobu nejdelšího „uzavření“ městského úřadu, od října ’20 do května ’21, jsme pracovali v rámci úředních hodin pro veřejnost, nikoli republikově obvyklých 2x 5 hodin v týdnu, ale při dodržení stanoveného vnitřního bezpečnostního provozu 3 dny v týdnu. A nelze nezmínit, že pracovníci v infocentru městského úřadu pomohli a nadále pomáhají mnoha stovkám občanů, zejména těm nejstarším, s registrací a rezervací na cestě k očkování. Zároveň se pracovníci městského úřadu dobrovolnicky podílejí na každodenním provozu „Kralupského očkovacího centra“, a to od března do současnosti s výhledem do dalších měsíců… Stejně tak je povzbuzující do příštích let, že jsme se během dlouhých měsíců práce a soužití pod zátěží nerozhádali a udrželi kolegiální vztahy. Mezi letošní dobré zprávy patří i skutečnost, viditelná od září s dopadem na budoucí roky, že se podařilo díky přístupu velkého množství pracovníků z mnoha odborů a řadě zrealizovaných změn výrazně umenšit čekací fronty na městském úřadě.“

Lenka Císlerová

Slavnostní otevření kralupského MěÚ:

Autor:KZ