Město Kralupy nad Vltavou slaví 120 let

Oslavy budou probíhat napříč celým městem, mnoha podobami a po celý rok

První písemná zmínka o Kralupech nad Vltavou se váže k roku 1253. Až do poloviny 19. století se jednalo o vesnici, jejíž rozvoj byl spojen s budováním železničního uzlu a vznikem prvních chemických, potravinářských a strojírenských závodů. Městem se Kralupy nad Vltavou staly od 22. 11. 1902. V letech 1913–1960 se pak dokonce staly ústředním sídlem mělnického okresu. Další růst města byl spojen s provozem Kaučuku. Město proslavili zejména malíř Georges Kars, básník Jaroslav Seifert a zdejší drogista Jan Vaněk byl předobrazem k postavě z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka.

U příležitosti oslav jsme přistoupili k úpravě městského loga, v němž bude zobrazeno ono významné číslo „120“.

S příchodem jara si historii dále připomeneme na mnoha autobusových zastávkách v okolí centra i za jeho hranicemi. Tam, kde na skleněných bočnicích zastávek lze nyní vidět obraz budovy městského úřadu, prostor info kavárny či obrazy dravců, bude na vybraných místech aplikovaná folie, z níž si historii připomeneme písmem i obrazem. Významné výročí dále připomene putovní výstava a další doplňující program.

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vlt. připravuje:
1) jazzový festiválek u řeky Vltavy,
2) vyhlídkovou loď Jan Plezier, která návštěvníkům festiválku nabídne svou houpavou náruč při projížďce po řece Vltavě,
3) promenádu s dobovými kočárky na náměstí,
4) průvod historických motocyklů a automobilů v čele s třicetičlennou pochodovou hudbou,
5) výuku tanců s vicemistryní světa v klasickém tanci Nikol Mikeskovou,
6) pod patronací vynikajícího hudebníka, zpěváka a herce Petra Kroutila proběhne vystoupení několika jazzových formací a jako třešnička na dortu koncert světového trumpetisty Laca Décziho

Dům dětí a mládeže připravuje:
A) vydání deskové hry „Cesta do kralupské minulosti“,
B) outdoorovou bezobslužnou hru „Letem kralupským světem“, jež nabídne 7 zastavení, luštění šifer, informací o významných osobnostech a události z historie města, práci s QR kódy, doprovodnými materiály, online pexesem a kvízy,
C) výstavu historie Kralupského majálesu pomocí fotografií z proběhlých Majálesů a doprovodným textem,
D) připomenutí historie Domu dětí a mládeže,
E) slavnost u příležitosti výročí 120 let – slavnostní program určený dětem a rodičům,
F) vydána budou i trička Domu dětí a mládeže s historickým motivem.

Městské muzeum připravuje k výstavě 120 let města:
 projekci fotografií s komentářem,
 přednášku,
 výstavu dokumentů, fotografií, obrazů a dobových
předmětů,
 komentovanou prohlídku výstavy,
 program pro školní skupiny s vycházkou po městě,
 vydání publikace.

Oslavy 120 let završí v listopadu 2022 tematickým Městským plesem a udělením Ocenění starosty města. Na programu oslav se dále pracuje. Úplný program sledujte na www.mestokralupy.cz.

Dále si během roku 2022 připomeneme:
20 let výročí od ničivých povodní,
30 let městského muzea,
140 let výročí SDH Kralupy.

Lenka Císlerová

Autor:KZ