Cena vody pro rok 2022

Cena vodného a stočného v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a.s., se v roce 2022 změní o 6,9 %. Konkrétně se jedná o navýšení o 4,32 Kč za dávku kubíku pitné vody a o 3,18 Kč za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní. Hlavním důvodem změny je především nárůst cen vstupů nutných pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod a provozování vodárenské infrastruktury. Zejména ceny používaných materiálů a ceny energií vykazují meziroční navýšení výrazně více než o 20 %.

Taktéž reálné ceny stavebních prací vstupujících do nutné obnovy celé vodohospodářské infrastruktury vysoce překračují oficiální údaje o inflaci, musely být promítnuty do ceny vody. Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je tedy 115,39 Kč vč. DPH za 1 m3 (1 000 litrů) dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních.

Autor:KZ