Kralupy mají své katakomby

Bez baterky se v dlouhé podzemní chodbě pod skalním masivem Hostibejku neobejdete. Těsně obklopeni pískovcem ze všech stran, tato procházka není nic pro klaustrofobiky. V nedávné minulosti prostor sloužil např. k pěstování žampionů, těm se ve vlhkém prostředí pravděpodobně dařilo.

Staré, ve skalním masivu vybudované, protiletecké úkryty z doby 2. světové války byly před deseti lety zmapovány a prověřeny po stavební stránce. Tyto podzemní prostory na území města měly v minulosti v případě mimořádné situace sloužit k ukrytí obyvatel.

Str. 224, odkaz na rok 1944, Velká kronika kralupská, autor: Josef Stupka.

„Komise označila domy se sklepy vhodnými jako protiletecké kryty. Jediné kryty, které mohly odolat bombardování, byly vytesány do masivu Hostibejku. Ty byly ale od centra města příliš vzdáleny.“

A právě ty jsme navštívili. Jsou přístupné přes soukromý dům z Přemyslovy ulice. Zhruba patnáctimetrová strašidelná pískovcová chodba je ukončena zdí z červených cihel. Za zdí pokračuje dále v podobné šíři a délce, jen na pozemku sousedů. Podobné podzemní tunely vytesané do pískovce se nacházejí i na východním úpatí vrchu Hostibejku, od ulice Dobrovského. V nich v roce 2011 proběhlo zmíněné zmapování, vstup je z bezpečnostních důvodů zazděný. Tyto štoly by v případě mimořádné události mohly sloužit jako úkryt proti konvenčním zbraním, tzn. takovým, které neobsahují chemické, toxické složky a nepatří mezi jaderné zbraně.

Jiří Mácha, bývalý pracovník krizového řízení MěÚ:

„Před deseti lety jsme dělali také průzkum obrovského viničního sklepa v Mikovicích pod Jánem. O těchto prostorech víme, kdyby došlo k nějaké válečné události, tak by se tam lidé schovávat mohli. Nemají však žádnou odolnost proti chemickým látkám ani tlakovou odolnost.“

Jinou kapitolou jsou zděné kryty odolné proti jaderným zbraním, které jsou rozmístěny po městě, většinou pod průmyslovými objekty a obytnými domy. Celkem jich je v Kralupech nad Vltavou evidováno 32. Ve skrytu duše doufám a věřím, že nenastane situace, v níž bychom tyto kryty byli nuceni použít. A podzemní pískovcové chodby si raději necháme jen na pěstování hub nebo na bojovou hru pro děti.

Hana Bozděchová

Autor:KZ