Jan Špaček, předseda sportovní komise a kralupský zastupitel: Pokud chceme, aby nám děti sportovaly, potřebujeme mít ve městě širší nabídku sportů

Po chudém sportovním období, které bylo zapříčiněno sérií lockdownů, se opět naplno rozeběhly sportovní turnaje a soutěže. V souvislosti s tím se však objevila celá řada starostí, příjemných i nepříjemných, jež mají spojitost nejen s přerozdělováním finančních prostředků klubům, ale také s péčí o jednotlivá sportoviště. Především o těchto tématech jsem v tomto rozhovoru pohovořil s Janem Špačkem, předsedou sportovní komise a dlouholetým kralupským zastupitelem.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nyní podmínky pro sport ve městě? Kde vidíte silné, ale i ty slabší stránky?

Troufám si říct, že podmínky pro sport jsou v Kralupech na velmi dobré úrovni. Samozřejmě ne všichni sportovci jsou se současným stavem spokojeni, ovšem jen těžko se lze zavděčit všem. Pokud si však někdo chce v Kralupech dobře zasportovat, vyžití tu určitě najde. Velmi silnou stránkou je bezesporu orientace na mládežnický sport a jeho rozvoj. Toto pojetí jsme v Kralupech nastartovali už před mnoha lety a snažíme se ho držet. Dovolím si tvrdit, že v tomto ohledu jsme ve srovnání se sousedními městy mnohem dál. Naopak, mezi slabší stránky řadím jakési neprolomení bariér mezi námi a místními velkými firmami, které by nám mohly za určitých okolností pomoci s rozvojem dospělého sportu. Myslím si, že nějaká užší spolupráce by mohla být výhodná pro všechny strany.

Podle jakého klíče jsou v současnosti přerozdělovány finanční prostředky sportovním oddílům?

Máme několik základních kritérií, jimiž se řídíme. Prvním z nich je členská základna. V současnosti platí, že dáváme 1 500 Kč na jednoho mládežnického člena sportovního subjektu, a to do 18 let jeho věku, případně do 26 let pokud studuje. Hned tím dalším ukazatelem je celková finanční náročnost sportu (např. lední hokej nebo lyžování), kterou se snažíme co nejvíce zohledňovat. V neposlední řadě se také zaměřujeme na ekonomickou náročnost jednotlivých soutěží a lig, jichž se konkrétní týmy účastní. V Kralupech máme hned několik kolektivů hrajících celorepublikové soutěže, což s sebou pochopitelně nese mnohem větší náklady na dopravu. Všechna tato kritéria tedy bereme v potaz při přerozdělování finančních prostředků jednotlivým oddílům.

V posledních několika letech se v Kralupech dynamicky rozvíjí nové sporty a další různorodé disciplíny. To samozřejmě dříve nebylo. Je i toto jeden z dalších faktorů, které nám v současnosti vstupují do hry?

Naprosto jednoznačně. Dříve tu byl kromě tradičních sportů (fotbal, hokej, basketbal) pouze hokejbal, kdežto nyní evidujeme hned několik zcela nových klubů či oddílů, jejichž členská základna se rok od roku rozšiřuje. Florbal, ragby, lezecké sporty, nové bojové sporty aj. Tohle všechno tady dříve nebylo. Tento trend je však třeba respektovat, zvláště když se tyto kluby snaží a pracují s mládeží.

 Jan Špaček se senátorem Parlamentu ČR, Petrem Holečkem

V České republice jsou města, která v rámci přerozdělování finančních prostředků upřednostňují především v tuzemsku nejpopulárnější sporty, vedení těchto měst tento způsob řízení nikterak nezastírá, spíše naopak. Co o tomto přístupu soudíte?

Přiznám se, že tuto otázku jsem očekával (smích). Samozřejmě i tento přístup s sebou přináší určitá pozitiva, ale osobně jsem zastáncem spíše té plošné podpory. Je třeba respektovat, že ne každý chce hrát fotbal, hokej, basketbal atp. Vždy je podle mého názoru lepší, když mají lidé z čeho vybírat. Pokud chceme, aby nám děti sportovaly, potřebujeme mít nabídku sportů širší. Osobně jsem zastáncem tohoto přístupu, byť vůbec nechci tvrdit, že právě tento systém je všespásný. Mám trochu strach a obavu z toho, že kdybychom se vydali opačnou cestou, tak by nám řady sportující mládeže značně prořídly.

I navzdory tomu jste však začali s podporou týmů dospělých. Je tomu tak?

Ano. Program dotací je třeba dle názoru členů sportovní komise nastavit tak, aby nebyl orientován pouze na mládež. Podpora dospělých by však měla mít nějaké limity. Rozhodně se jí však nyní chceme detailněji zabývat, zamýšlet se nad možnostmi podpory i těchto složek. Klubům chceme umožnit působení ve vyšších soutěžích, protože i toto může být určitým způsobem pro mládež motivující. Bylo by velkou chybou, kdyby naši odchovanci odcházeli hrát jinam, naopak je třeba vytvořit takové podmínky, aby u nás zůstali a měli možnost Kralupy reprezentovat.

Reagujete tím pádem i na výzvy řady sportovních fanoušků, kteří už třeba sami sportovat nemohou, ale rádi by se zašli podívat na nějaké prestižnější zápasy či závody?

Ano, svým způsobem to jsou dvě spojené nádoby. Pokud se ve městě budou hrát nejnižší soutěže, nemůžeme počítat s tím, že na ně budou ve velkém chodit lidi. Když ale klubům pomůžeme a jejich představy budou rozumné, na své si přijdou i jejich příznivci. Např. fotbal by si určitě zasloužil jeden tým v krajském přeboru. Je to sice už finančně náročnější soutěž, ale pro diváka nepochybně zajímavá. Když by navíc takovou soutěž hráli především místní, bylo by velkou chybou klub nepodpořit. Toto se ale netýká jen fotbalu, ale i dalších sportů, jež jsou v Kralupech na vzestupu. Např. hokej, florbal, ragby a další.

Domníváte se, že i prestižnější soutěže by mohly snáze přilákat sponzory, po jejichž zapojení voláte?

Jednoznačně. Je velká škoda, že velké společnosti, myslím tedy ty místní, se ve sportu více neangažují. Jsem přesvědčen o tom, že kvalitní soutěže by i jim přinesly patřičnou prestiž a zviditelnění. Získání podpory od sponzorů je dnes velmi složité. Smekám před všemi oddíly, kterým se toto daří. Stejné ocenění si však zaslouží i malí a střední podnikatelé, jež kralupské oddíly podporují.

Jan Špaček v rozhovoru se starostou Markem Czechmannem

Sportovní oddíly čím dál více poukazují na nedostatečné kapacity tělocvičen, všechny prostory jsou v současnosti maximálně vytíženy. Potřeba výstavby nové haly je tedy na místě, souhlasíte?

Zastupitelé se už před nějakou dobou shodli na tom, že město novou halu potřebuje. Z tohoto důvodu jsme se začali bavit o výstavbě nové haly, případně přístavbě té stávající. V průběhu roku padaly různé návrhy, nicméně v současné době se přikláníme spíše k rozšíření haly na sídlišti U Cukrovaru. Především z finančního hlediska by se jednalo o levnější variantu, byť tedy zatím nemáme jasno v tom, co všechno by měla nová hala nabídnout. Pokud bychom chtěli mít halu určenou třeba i pro mezinárodní zápasy, budeme muset investovat mnohem více finančních prostředků (např. do rozměrů, kapacity hlediště, zázemí atd.). Já osobně bych se přikláněl k hale, která by splňovala podmínky pro konání republikových soutěží.

Co soudíte o kvalitě sportovišť na základních školách? Jsou podle Vás na odpovídající úrovni?

Za sportovní komisi musím poděkovat Městu za to, že se o sportoviště velmi dobře stará. Myslím si, že většina areálů je na velmi dobré úrovni, některé jsou dokonce zcela nové. Pouze na ZŠ Třebízského, kde ale před několika dny bylo otevřeno nové dopravní hřiště, nám ještě chybí kvalitnější venkovní sportovní hřiště či areál. Bohužel, jak už jsem uvedl v předchozí otázce, problém máme s přeplněnými tělocvičnami, které nám obsazují sportovní oddíly. Soukromý sektor nemá absolutně žádnou šanci se dostat k jakékoli formě zájmového cvičení. Kapacity tělocvičen uvolníme až v momentě, kdy bude funkční nová sportovní hala.

Zastupitelstvo schválilo dotaci pro FK Čechii Kralupy, a to i navzdory nedoporučení sportovní komise. Zkuste celou situaci nějakým způsobem popsat a vyhodnotit?

Fotbalový klub Čechie Kralupy zažádal o příspěvek ve výši 100 000 Kč na investiční akci „Realizace výstavby hřiště s umělým povrchem“, a to přímo v areálu FK Čechie Kralupy. Byl bych velmi nerad, aby nedoporučení sportovní komise vyznělo tak, že nechceme FK Čechie Kralupy pomoci. Ze strany města dochází každoročně k výrazné podpoře činnosti mládeže FK Čechie Kralupy. Pravidla programových ani individuálních dotací však neumožňují žádat o podporu investičních akcí pro soukromé sportovní subjekty. Hlavním důvodem nedoporučení ze strany sportovní komise však byla obava ze skutečnosti, že dojde k podpoře realizace investiční akce soukromého sportovního subjektu z městských financí. Schválení této dotace znamená pro sportovní komisi zabývat se myšlenkou úpravy dotačních programů, případně navrhnout do rozpočtu města na příští rok navýšení financí pro podporu sportu v Kralupech. Dá se totiž očekávat nárůst žádostí na investiční akce od ostatních subjektů, jež sportují ve svých zařízeních. Zároveň bychom byli neradi, aby tyto dotace byly poskytovány na úkor dotací na mládež. Toto byly hlavní důvody nedoporučení. Rovněž bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že nechceme klubu FK Čechie pomoci. O nabídce nových sportů jsme už hovořili.

Kdybyste mohl být znovu v mládežnickém věku, jaký sport by Vás lákal?

Pocházím z Jablonce nad Nisou a už v mládí jsem si toho ve sportu vyzkoušel poměrně hodně. Byl jsem veden hlavně k lyžování a atletice, přičemž já sám jsem hrál i fotbal. V Kralupech máme spoustu sportovních subjektů, v nichž je provozována sportovní činnost na velmi dobré úrovni. Jedním z nich je např. ragby, což je sport, který mě v poslední době opravdu fascinuje. Je to sport sice tvrdý, ale na druhou stranu i férový. Imponuje mi, jak místní trenéři kluky i děvčata vychovávají a co všechno jim do hlav vštěpují. Vyzkoušet si ragby, bych rozhodně chtěl, ale zároveň přiznávám, že bych se i trochu bál. Líbí se mi ale také, jak to dělá florbal. Kdybych byl mladší, pravděpodobně bych si rád vyzkoušel i tento sport. Velmi dobře pracuje i lední hokej. Ale jsou i další a další sporty, které bych si rád vyzkoušel. Přece jen ale už nejsem nejmladší, raději to tedy nechám těm mladším.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ