Libor Lesák, kralupský místostarosta: Kralupy nutně potřebují moderní parkovací prostory u nádraží, bez toho se v současné době neobejdeme

Mezi nejzásadnější investiční akce letošního roku patří výstavba parkovacího domu, na kterou před několika týdny úzce navázala dlouhodobě plánovaná realizace autobusového terminálu. Destinace u nádraží se tedy za několik málo měsíců změní zcela k nepoznání, přičemž zásadními přerody projdou i režimy spojené s dopravou a parkováním. Kultivací přednádražního prostoru se posléze městu otevřou další zajímavé možnosti, o nichž se dozvíte v rozhovoru s místostarostou Liborem Lesákem.

Jak tyto dvě stavby ovlivní dopravu, potažmo parkování v blízkosti vlakového nádraží?

Bude se s určitostí jednat o prvek, který danou lokalitu výrazně ovlivní. Díky parkovacímu domu by se mělo parkování zlepšit nejen v této lokalitě, ale také v centru města a jeho blízkém okolí. Na druhou stranu bude trochu negativní to, že i auta, která parkovala třeba na Hůrce, budou s největší pravděpodobností směřovat právě do parkovacího domu. A jelikož tam prozatím povede pouze jediná komunikace, je možné, že se toto území zahustí. V souvislosti s novým autobusovým terminálem by se ale měla zlepšit doprava u nádraží, nyní by tam nemělo proudit tolik vozidel. Jak vidno, na všem lze najít plusy i mínusy. Celkově jsem však přesvědčen o tom, že Kralupy nutně potřebují moderní parkovací prostory u nádraží, bez toho se v současné době neobejdeme. Do města zajíždí čím dál víc lidí z okolních vesnic, kteří zde zaparkují vozidlo a dále pokračují do zaměstnání vlakem. Se stále zahušťující se dopravou směrem ku Praze, bude právě toto ta nejschůdnější alternativa pro ještě větší počet lidí.

Jakým způsobem budou propojeny nové stavby s nádražní budovou?

Příjezd do parkovacího domu bude situován z ulice Libušina, tudy povede ta hlavní část dopravy. Odtud se lze poté pohodlně dostat až do místa autobusového terminálu, neboť obě stavby budou provázány. Totéž se dá říci o propojení nádražní budovy a parkovacího domu, přičemž docházková vzdálenost činí přibližně 200 metrů. Dále jednáme s Českými drahami o možnosti vybudování podchodu pod silnicí, jímž by došlo k efektivnějšímu propojení autobusového terminálu a nádražní budovy, kterou by měla v následujících letech čekat výrazná rekonstrukce a přestavba.

Projekt výstavby autobusového terminálu počítá i s částečnou revitalizací Nádražní ulice. V jakém rozsahu budou tyto úpravy uskutečněny?

Vámi zmíněná lokalita je dlouhodobě velmi zanedbaná. Je tedy dobře, že projekt výstavby terminálu zahrnuje i revitalizaci příjezdové křižovatky od Žižkovy ulice až po konec nádražní budovy. Další část Nádražní ulice bychom rádi taktéž zrenovovali, ovšem dotčené pozemky nepatří nám, ale společnosti Citronelle, a. s. Ta si zde přeje ve spolupráci s firmou Finep CZ, a. s., provést novou bytovou výstavbu, přičemž stanovený záměr v současnosti stále budí velké diskuse. Zastupitelstvo prozatím smlouvu o spolupráci a s tím spojenou smlouvu o směně pozemků neschválilo. Jenže bez tohoto se prostorově dál nehneme. Ještě letos však plánujeme zbourat starou nádražní budovu, čímž v této destinaci získáme další potřebný prostor. V prvé fázi by měl sloužit jako odstavné místo pro autobusy.

Realizací těchto dvou projektů dojde k výrazné kultivaci přednádražního prostoru. Mnoho občanů tyto změny určitě přivítá, neboť ono prostranství nikterak reprezentativní není. Jak byste ovšem naložil Vy osobně s plochami, jež aktuálně nepodléhají investičním pracím a prozatím zůstanou volné?

Přiznávám se k tomu pravidelně a totéž mohu učinit i nyní. Osobně jsem neměl problém s možnou výstavbou Kauflandu, kterou však zastupitelstvo neschválilo. Doprava by se v daném místě určitě navýšila, ovšem obdobné nákupní centrum v Kralupech nyní zoufale chybí. Nicméně rozhodnutí zastupitelů je třeba respektovat. Nyní máme na stole projekt výstavby bytové, která mi po architektonické stránce smysl dává. Celé území by bylo nové a zmodernizované, byly by zde průchody pro lidi, spousta zeleně atd. Tuto výstavbu bych tedy podpořil. Na pozemcích města by pak mohly vzniknout další stavby, jež by byly v souladu s nově vznikajícím bydlením. Reálně by tu mohla vzniknout nová mateřská škola či dům orientovaný na péči o seniory. Třeba právě tyto kapacity nám v Kralupech chybí už nyní.

Jakou máte představu o ideálním provozu parkovacího domu? Bude odbavování vozidel natolik rychlé, aby se před vjezdem netvořily kolony?

Zaznamenal jsem ohlasy lidí, kteří právě na toto upozorňovali. Mají obavy, aby náš parkovací dům nebyl v principu stejný, jako je tomu ve Slaném. Toto ale nehrozí. Náš parkovací dům bude spíše evokovat ten způsob parkování, na který jsou lidé zvyklí z pražských obchodních domů, kde jsou parkoviště opravdu přeplněná, ovšem kolony se zde netvoří. Obdobné parkovací domy už stojí např. v Benešově či Poděbradech a vše funguje bez větších problémů.

Jak nejlépe motivovat řidiče k tomu, aby parkovací dům začali preferovat? Místní občané, kteří sice v parkovacím domě parkovat pravděpodobně nikdy nebudou, si od výstavby slibují uvolnění parkovacích prostor před jejich domy (viz např. situace v Havlíčkově ulici).

V tomto ohledu nás na prvním místě čeká stanovení nového režimu parkování v ulicích, kde je stání zpoplatněno. Aby se totiž mohli lidé v klidu dostat tam, kam chtějí, bude nezbytné zvednout cenu za dlouhodobé stání, avšak to krátkodobé by naopak bylo možné nechat zcela zdarma. To by měl být dostatečný motiv pro řidiče, aby si danou věc vyřídili, ale delší dobu na tom konkrétním místě nestáli. Některým rezidentům pak budeme muset bezpochyby parkovací místa vytvořit a tím tak „vytlačit“ dopravu do parkovacího domu. Motivem by měla být nízká cena za parkování v domě (cca 20 Kč za den), přičemž hovořit můžeme i o patřičném komfortu. Řidiči budou mít auto pod kamerovým dohledem a vždy budou nastupovat „do suchého“, bez ohledu na počasí či teplotu.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ