Zdeněk Vejrosta, předseda Klubu českých turistů Kralupy nad Vltavou: Prioritou je vracet turistickou činnost do normálu

Ani silné ataky covidu-19 nedokázaly zastavit tak oblíbenou a navštěvovanou akci jako je Do Okoře bez oře. Událost, která letos oslavila jubilejní 50. ročník pod taktovkou kralupského Klubu českých turistů, s jejímž předsedou jsme si povídali o tom, jak dokáží čelit covidovým opatřením.

Jak ovlivnily a stále ovlivňují koronavirová opatření činnost Klubu českých turistů (dále KČT)?
Opatření byla pro nás velkou přítěží. Snažili jsme se je samozřejmě co nejvíce dodržovat. Řadu aktivit jsme prováděli online, ať se již jednalo o různé aktivity v domácím prostředí, či venku ve městě a přírodě, kde naši členové plnily různé úkoly, jako například vyhledej a vydej se na zajímavosti v katastru obce, vyfoť zvíře, vyfoť květinu aj.

S postupným uvolňováním se ale naše činnost rozbíhá, i když opatření jsou stále pro naše fungování limitující. Mým hlavním úkolem je s ubývajícími opatřeními vracet naši turistickou činnost do normálu. Bylo Vám umožněno scházet se alespoň ve venkovních prostorech v rámci nastavených opatření?
V systému setkávání dvou či rodiny jsme připravovali distanční aktivity a zorganizovali jsme i distanční výlety. Větší aktivity jsme byli nuceni omezit. Největší aktivitou byla tradiční akce Do Okoře bez oře. Letos ji zasáhl covid-19 hodně citelně, přesto jsme nenechali jubilejní 50. ročník padnout. K akci se šlo připojit individuálně a k té příležitosti jsme „postavili“ Okoř v Kralupech pro pořízení cílové fotky. K akci se připojilo 958 lidí a všechny ohlasy na naši aktivitu byly pozitivní, od vyjádření podpory k zachování tradice akce, i přes díky za to, že i v covidové době někdo něco připravuje pro ostatní. Velice nás potěšila i podpora „držíme vám palce“.

Využili jste naopak situaci k nějaké aktivitě, kterou byste jinak neuskutečnili?
Uskutečnili jsme aktivity s online přístupem, tvoření k Velikonocům, různé fotosoutěže, internetový turistický závod, ale nic z toho nemohlo nahradit osobní setkávání.

Bude mít covidová doba na Váš klub a jeho členy nějaké neblahé dopady?
To lze ještě těžko v současné době říci, není dřívější volnost, a tak větší aktivity jsou stále ještě v „dáli“. Členská základna zůstává prozatím stejná, ale bude tomu stejně jako v letech minulých, „jádro lidí“ zůstává a lidé okolo, zejména děti, přichází a odchází.

A naopak, našel byste i nějaké kladné dopady, které tato doba přinesla?
Kladný dopad, to je tak trochu dilema, mnozí chápali situaci a snažili se podporovat online akce, mnozí naopak nepracovali vůbec. Přínos vidím hlavně v tom, že se vykrystalizovala skupina, která se snaží hledat řešení.

Chystáte letos ještě nějaké další akce?
Máme za sebou již 25. ročník turistického pochodu Dvořákova Nelahozeves (1. 5. 2021), sice s okleštěnou formou doprovodných akcí v cíli, dále probíhají sportovní akce pro členy a veřejnost – Tréninková MTB a běžecká tour – akce, které běží vždy tři týdny a lze si zde poměřit svoji výkonnost. Pilně také trénujeme na Turistické závody – outdoor running. V červnu čekají kralupskou turistiku tři tradiční sportovní akce – 2. června Hostibejcké schody, 20. června orientační závod dvojic na horských kolech – MTBO a 27. června běžecký závod Hostibejcký kros. Věříme, že je dokážeme i přes různá covidová omezení zvládnout.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ