Marek Czechmann, kralupský starosta: Supermarketů se nezříkáme, ovšem pokud nějaké vzniknou, bude to pravděpodobně mimo centrum města

Dle analýzy, která porovnává dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 obcích s rozšířenou působností, patří našemu městu momentálně 31. místo v republice, 8. ve Středočeském kraji, 1. místo v okrese Mělník (více na obcevdatech.cz). Jak vidí aktuální situaci starosta města a jaké budoucí kroky jsou v oblasti rozvoje plánovány, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Pane starosto, jak hodnotíte dosavadní působení koalice v Kralupech?

Koaliční spolupráce zatím funguje k naší spokojenosti. Samozřejmě vždy se najdou body, na kterých se třeba v rámci rady města neshodneme, ale zatím se nestalo, že bychom se při jednáních dostali do nějaké patové situace. Obdobně tomu je i u zasedání zastupitelstva. Můžeme pozorovat, že v okolních městech jsou jednání mnohem problematičtější. V Kralupech tomu tak naštěstí není. Zároveň se domnívám, že radě i zastupitelstvu prospělo jisté omlazení, přece jen doba jde kupředu a mladým je třeba dávat prostor. Například místostarosta Vojta Pohl přinesl na radnici velmi „svěží vítr“. O věcech uvažuje trochu jiným způsobem, což nám pochopitelně pomáhá. Věřím, že i v budoucnu se do komunální politiky zapojí ještě více mladých lidí. Určitě to bude potřeba.

Občané Kralup často hovoří o malém počtu nákupních zón, nedostatku kvalitních obchodů a podobně. Souhlasíte s tímto názorem?

Domnívám se, že je to skutečně pravda. Obchodů je v našem městě opravdu málo. Začátkem devadesátých let tu sice začaly malé či středně velké krámky fungovat, ale postupem času úplně vymizely. Mnoho lidí začalo preferovat nákupy v Praze, kde je výběr zboží mnohem pestřejší. Na druhou stranu bychom však na tuto problematiku nechtěli rezignovat. Hodně si slibujeme od plánované zástavby v centru města, kde bychom chtěli, aby v parterech domů vznikly obchodní prostory. Bude se sice jednat o menší krámky, ale domnívám se, že i tak by to mohlo situaci zlepšit. Co se týče větších supermarketů, tak ani těch se nezříkáme, ovšem pokud nějaké vzniknou, bude to pravděpodobně mimo centrum města.

V nedávné době se hovořilo o plánech spojených s výstavbou nových sportovišť, případně přímo nové multifunkční haly. Jaký je Váš pohled?

V Kralupech máme sportovišť poměrně dost, ovšem novou multifunkční halu by si naše město určitě zasloužilo. Uvidíme, co přinese budoucnost. V dohledné době nás čeká přestavba budovy pivovaru, což je velmi nákladná investice. Pokud by se však objevila možnost nějaké zajímavé dotace, určitě bych se možnosti výstavby haly nebránil. Domnívám se, že především mladí členové zastupitelstva budou v tomto ohledu dosti aktivní, zvláště pak z toho důvodu, že stávající hala už zdaleka nedosahuje těch nejmodernějších parametrů.

Obyvatele již přes rok trápí uzavírka komunikace směrem ke hřbitovu. Nastal ve věci opravy vozovky nějaký posun?

Ano. Krajský úřad v nedávné době vybral firmu, která bude opravu komunikace provádět. Hotová je rovněž projektová dokumentace, dle které by měly opravy probíhat. Vedení společnosti nás rovněž informovalo o průběhu rekonstrukce, která se bude skládat ze dvou etap. První začíná od ulice Hybešova a končí v úrovni rodinných domů. Jedná se tedy o tu nejdůležitější část, jež by měla být dokončena ještě letos, a to nejpozději v listopadu. Druhá etapa pak obsahuje pouze horní část a realizována bude v průběhu příštího roku.

Kontinuálně probíhá úprava koryta Zákolanského potoka, kterou provádí Povodí Vltavy. Jak jste s dosavadním průběhem této akce spokojen?

Na tuto akci jsme čekali už poměrně dlouho. Jsem moc rád, že se Povodí Vltavy k tomuto kroku rozhodlo. Koryto potoka se postupně čistí, opravovány jsou rovněž opěrné zdi na pěší zóně a prováděn je také obklad svahů kamenem. Odstraněn byl i starý nevyužívaný mostek za poliklinikou.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ