Zkrocení Zákolanského potoka

Kralupy nad Vltavou: Město čeká jeden z nejoriginálnějších projektů

Téměř o rok více, než je realizační zelená pro výstavbu cyklostezky Kralupy – Zákolany, trvalo jednání o jednom z nejoriginálnějších nápadů, který funkčně i esteticky změní tvář města okolo páteřní silniční komunikace vedoucí na Masarykův most.

Od kralupského Muzea dojde s největší pravděpodobností k lineárnímu zaklopení Zákolanského potoka až k jeho vyústění do řeky Vltavy na sídlišti Cukrovar. Tento nápad nebyl medializován z důvodu, aby nedošlo k rozbouření veřejného mínění, ještě předtím než se prověření možnosti uskutečnitelnosti záměru. Nikdo z vedení města nečekal tak vstřícný přístup od všech institucí včetně té nejzásadnější Správy povodí, která „zkrocení potoka“ v centru města vítá jako prodlouženou ruku protipovodňových opatření na jeho horním toku.

Výhod je skutečně mnoho a investiční záměr města podporují i památkáři, kteří v historické kontinuitě cítí symbolickou návaznost, neboť koryto potoka už bylo „zaklopeno“ na počátku 20. století na Palackého náměstí. Podobné projekty, kdy je část vodní plochy v centrech měst překlenuta komunikacemi či stavbou, jsou běžné v mnoha evropských městech. Vzniká tak možnost pro zásadní rozšíření cyklostezek nebo inline drah. Kralupy touto realizací získají navýšení nedostatkového počtu parkovacích míst v řádu několika desítek. Počítá se s podélným stáním, které bude zpoplatněno symbolickou částkou za kalendářní rok. O realizaci tohoto projektu rozhodne zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání, ale dle hlasů z Radnice je zřejmé, že tento investiční záměr má podporu napříč politickým spektrem.  Objevují se však i názory na uspořádání celoměstského referenda v takto architektonicky  pro Kralupy nad Vltavou zásadní věci. Rozhodne se za několik dní.

Autor: Hugo Lirpa

Autor:admin