Lávka u čajovny se opravuje

V březnu začala rekonstrukce lávky přes Zákolanský potok v Podřipské ulici. „Lávka byla v havarijním stavu. Kdybychom k opravě nepřistoupili, museli bychom ji nechat zavřít. Celý proces bude vypadat tak, že stávající zkorodovaná lávka se odstraní a nahradí ji lávka zcela nová,“ uvedla Marcela Horčičková z Odboru realizace investic a správy majetku MěÚ. Zároveň ovšem dodává, že výměna mostku nebude jen o tomto: „Velmi důležitá je rovněž stavba nového podloží, které je pochchopitelně také ve špatném stavu. I proto je třeba občany upozornit na to, že průchod přes výše uvedenou lávku bude až do 30. června 2019 zcela vyloučen.“

V rámci stavební akce je průchod chodců omezen v tomto rozsahu:

1) Chodci, kteří půjdou z ulice Nerudova, použijí přechod v ulici S. K. Neumanna ve směru do ul. Jiráskova.

2) Chodci, kteří půjdou ze směru sídl. Hůrka, použijí dočasný přechod v ul. Podřipská ve směru do ulice Tyršova.

3) Chodci, kteří půjdou z ulice Tyršova ve směru do ulice Nerudova, musí pokračovat do ulice Riegrova, dále pak přechodem (světelně řízeným) silnice v ul. Mostní (směrem do ulice Palackého).

Autor:KZ