Kaleidoskop akcí

SOŠ a SOU Kralupy

  • počínaje 15. březnem probíhají pro žáky 3. a 4. ročníku oboru IT přednášky odborníka z praxe pana Kratochvíla z firmy Altnet, s. r. o., Slaný na téma realizace počítačových sítí a internetových připojení
  • žáci 2. ročníku oboru analýza potravin se připravují na školní kolo chemické olympiády
  • žáci 1. ročníků se zúčastnili projektu Kriminalita mladistvých a problematika drog v Muzeu Policie ČR v Praze
  • 1. – 3. ročník maturitních oborů absolvoval školní kolo soutěže Matematický klokan
  • prvních 14 dubnových dní naše škola hostí žáky – elektromechaniky ze SPŠ Bratislava na odborné stáži z programu Erasmus+
  • začátkem dubna podnikneme exkurzi do firmy Linet, spol. s r. o., která vyrábí nemocniční a pečovatelská lůžka a jejíž naprostá většina produkce je určena na export, a to do více než stovky zemí na celém světě. Ve společnosti pracuje okolo 900 zaměstnanců. Od roku 2011 je součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí.
  • ve dnech 10. až 15. dubna se konají státní maturitní zkoušky – písemné práce z češtiny a angličtiny a státní přijímací testy z matematiky a češtiny
  • 13. dubna skupina našich žáků odjíždí na pětidenní poznávací zájezd do Londýna
  • 15. dubna navštíví žáci 1. a 2. ročníku divadelní představení Sen noci svatojánské v pražském Divadle Na Fidlovačce
  • ředitelka naší školy podepsala smlouvu s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy o partnerské spolupráci k plánované soutěži „Chemie zábavně“

 

autor: Jaroslava Mazourková,

zástupkyně ředitelky

foto: archiv SOŠ a SOU

Autor:admin