Pokracovat ve cteni... Moderní avšak urbanisticky laděné domy v centru města
Posted in INVESTICE

Moderní avšak urbanisticky laděné domy v centru města

Centrum Kralup pomalu dostává novou tvář. Společnost Rezidence Kralupy s.r.o, která v září 2020 (jako jediný zájemce elektronické aukce) za…

Pokracovat ve cteni... Praxe dopravní výchovy se vrátí do Kralup
Posted in INVESTICE

Praxe dopravní výchovy se vrátí do Kralup

Občanům města již v minulosti sloužilo dopravní hřiště v Mikovicích, které však nesplňovalo dané parametry, a proto bylo před cca…

Pokracovat ve cteni... Demolice provizorní výpravní budovy ČD
Posted in INVESTICE

Demolice provizorní výpravní budovy ČD

Na bývalých pozemcích Českých drah, jež se nacházejí v ulici Nádražní, stojí objekt bývalého provizorního nádraží. Tato budova dlouhodobě chátrá,…

Pokracovat ve cteni... Nová WC ve sportovní hale
Posted in INVESTICE

Nová WC ve sportovní hale

V průběhu letních prázdnin proběhne ve sportovní hale na sídlišti U Cukrovaru kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost. Stávající sociální…

Pokracovat ve cteni... Začala výstavba multifunkční učebny pro základní uměleckou školu
Posted in INVESTICE

Začala výstavba multifunkční učebny pro základní uměleckou školu

Začátkem měsíce března začala investiční akce s názvem „Přístavba objektu č. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“. Jejím účelem je rozšíření…

Pokracovat ve cteni... Začíná výstavba parkovacího domu
Posted in INVESTICE

Začíná výstavba parkovacího domu

Tento velkokapacitní objekt, jehož realizační cena činí 102 838 034 Kč (90 % uznatelných nákladů představuje dotační částka z Integrovaného…

Pokracovat ve cteni... Nefunkční kašnu nahradí květinový záhon
Posted in INVESTICE

Nefunkční kašnu nahradí květinový záhon

Od 15. ledna 2021 probíhala přibližně dva týdny likvidace dlouhodobě nefunkční kašny, jež se nacházela na náměstí J. Seiferta v…

Pokracovat ve cteni... Demolicí trafostanice pokračuje přestavba centra města
Posted in INVESTICE

Demolicí trafostanice pokračuje přestavba centra města

Druhý lednový týden začala ve městě dlouhodobě plánovaná demolice bývalé trafostanice, která se nachází na Palackého náměstí v blízkosti budovy…

Pokracovat ve cteni... Plánované investiční akce na rok 2021
Posted in INVESTICE

Plánované investiční akce na rok 2021

PARKOVACÍ DŮM KRALUPY NAD VLTAVOU  V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.  Předpokládaný termín realizace stavby:…

Pokracovat ve cteni... Investiční akce za rok 2020
Posted in INVESTICE

Investiční akce za rok 2020

Městu se při investičních akcích daří vysoutěžit realizační ceny níže než jsou ceny navržené projektanty i udržet požadavky na vícepráce…

Pokracovat ve cteni... Studium bez bariér
Posted in INVESTICE

Studium bez bariér

Základní škola Jodlova je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě žáků s mentálním postižením ji navštěvují taktéž žáci s…

Pokracovat ve cteni... Základní umělecká škola se dočká nové multifunkční třídy
Posted in INVESTICE

Základní umělecká škola se dočká nové multifunkční třídy

Představitelé Kralup nad Vltavou schválili na zářijovém zasedání zastupitelstva přístavbu multifunkční třídy v ZUŠ. Pomohli tak škole vyřešit dlouhodobý problém…

Pokracovat ve cteni... Zeleň v Lobečku projde významnou revitalizací
Posted in AKTUALITY INVESTICE

Zeleň v Lobečku projde významnou revitalizací

S blížícím se podzimem brzy nastane doba vegetačního klidu, která je pro stromy a keře dobou odpočinkovou za to, že…

Pokracovat ve cteni... Více zeleně, méně parkování
Posted in INVESTICE

Více zeleně, méně parkování

Rýsuje se finální podoba zrekonstruovaného centra města, na jehož tzv. 4. etapě se usilovně pracuje. 17. září proběhla veřejná aukce…

Pokracovat ve cteni... Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ: V příštím roce plánujeme výstavbu parkovacího domu a autobusového terminálu
Posted in INVESTICE ROZHOVORY

Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ: V příštím roce plánujeme výstavbu parkovacího domu a autobusového terminálu

Odbor realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou se v posledních několika týdnech zaměřuje především na dokončování vybraných…

Pokracovat ve cteni... Oprava mostku přes Knovízský potok a chodníky v Mikovicích
Posted in INVESTICE

Oprava mostku přes Knovízský potok a chodníky v Mikovicích

Oprava mostku přes Knovízský potok Aktuální stav: Během letních prázdnin byla realizována vlastní konstrukce mostu. V září budou probíhat již…

Pokracovat ve cteni... Nová parkovací stání v ulici J. Holuba
Posted in INVESTICE

Nová parkovací stání v ulici J. Holuba

Předmětem díla je rekonstrukce části ul. J. Holuba. Jedná se o úsek napojující se od nábřežní části v délce 76…

Pokracovat ve cteni... Probíhající rekonstrukce chodníku Na Velvarské silnici
Posted in INVESTICE

Probíhající rekonstrukce chodníku Na Velvarské silnici

Předmětem díla je realizace nového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby s novým veřejným osvětlením a dvěma přechody podél komunikace…

Pokracovat ve cteni... Průběh rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického – I. etapa
Posted in INVESTICE

Průběh rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického – I. etapa

Aktuální stav: 1. úsek I. etapy (od křižovatky ul. Přemyslova – Čechova po křižovatku ul. Čechova a Na Poláčku) byl…

Pokracovat ve cteni... Výstavba bezbariérového chodníku v ulici 28. října
Posted in INVESTICE

Výstavba bezbariérového chodníku v ulici 28. října

Předmětem díla je provedení bezbariérového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby včetně 18 podélných parkovacích stání v ulicích Přemyslova a…