Uvázaní psi u silnice

V sobotu 25. června po 17. hodině přijala Městská policie Kralupy nad Vltavou na linku 156 oznámení, že vedle silnice č. 240 směrem na Prahu jsou uvázáni tři psi. Hlídka městské policie na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě a k jedné z reklamních cedulí v blízkosti frekventované silnice jsou zde k sobě velmi těsně uvázáni tři psi. Jednalo se o dva středně velké psy a jednoho většího. Žádný ze psů neměl viditelné známky poranění, byli však velmi agresivní. I přesto, že byli strážníci pro odchyt psů odborně proškoleni, jsou vybaveni specializovanými prostředky pro odchyt a každoročně každý z nich provádí desítky odchytů psů, tak se jim nepodařilo psy odchytit.

S žádostí o pomoc s odchytem byly kontaktovány veterinární pracoviště v okolí. Vzhledem k víkendovému režimu se však nepodařilo s nikým z dotázaných domluvit součinnost. Ta byla následně zajištěna až od záchranné veterinární služby z Prahy. S jejich pomocí byli poté všichni tři psi převezeni do útulku Lesan v Kralupech nad Vltavou, který se nachází nedaleko. Po odchytu psů bylo zjištěno, že žádný z nich nemá čip. Při následném šetření, kdo psy na místě zanechal, bylo zjištěno, že se jednalo ženu, která událost oznámila na linku 156 a poté z místa odjela. Před příjezdem hlídky městské policie byli tedy psi uvázáni na místě přibližně pět minut. Po konzultaci s PČR bylo opuštění psů posouzeno dle zákona na ochranu zvířat proti týrání jako přestupek, za nějž hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Za zanedbání povinnosti označit psa čipem potom hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestupky, jejichž projednání legislativa strážníkům městské policie neumožňuje, byly spolu se všemi důkazními prostředky postoupeny k dořešení příslušným správním orgánům.

Autor:KZ