Revitalizace parku na Dvořákově náměstí

Historie místa
Po dostavbě moderního kralupského gymnázia v roce 1930 byl místní akademický sochař Jan Straka požádán o umělecké dotvoření plochy před školou. Tou dobou stál v blízkosti gymnázia meteorologický kiosek pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, sochař tedy navrhl a zrealizoval sousoší Čtvero ročních období, které bylo instalováno na vrchol tohoto technického díla, to bylo však při bombardování Kralup na konci II. světové války zničeno, dochovalo se jen ono sousoší, které bylo později umístěno na nový kamenný podstavec do středu parku. V roce 2009 proběhly restaurátorské práce vedoucí k očištění, opravení a doplnění sochy o zničené části.

Revitalizace parku
Od měsíce dubna letošního roku probíhá revitalizace parku na Dvořákově náměstí. Tato iniciativa vyplynula z prací okolo zeleně u sochy Antonína Dvořáka, kde byly přerostlé růže a škůdcem napadené buxusy. Následně se zrodila myšlenka nové výsadby v okolí gymnázia rozšířit.

Nový návrh zpracovala zahradní architektka Michaela Suchoňová, rozšířila jej o další dva záhony s letničkami, trvalkami a cibulovinami, které budou situovány v části parku směrem k restauraci. Samotnou výsadbu trvalek zajišťuje firma Milana Jandy. „Rostliny, které by se teď na jaře neměly sázet, budou doplněny dodatečně na podzim,“ podotkl Jan Kobera, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou, dále dodal: „V pravém horním rohu parku (z pohledu od gymnázia) bude vysazen ještě jeden strom, který v řadě chybí, ze směru od večerky byly vyřezány keře, ty však nebudou nahrazeny z důvodu větší přehlednosti v místě. Náklady na výsadbu zeleně dosáhnou 280 tis. Kč.“

V rámci odborného projektu byl zpracován i návrh obnovy cestní sítě, který zahrnuje jak původní cestní síť, tak přiznání a úpravu vyšlapané cesty napříč parkem. „Technické služby města Kralupy n. Vlt. realizují kompletní dodávku obnovy cestní sítě, která sestává z odkopávek původních cest a realizace nových mlatových cest do betonových obrub. Na rozdíl od původních cest, které byly pouze sypané pískem a ohraničené betonovými obrubami, jsou nové cesty zhotoveny včetně zhutněných podkladních vrstev, které by měly zajistit delší životnost s patřičným vzhledem. Do původní cestní sítě bude přidán i nový chodník ve stejném provedení, který bude kopírovat přirozenou cestičku, jež byla po léta vyšlapávána místními obyvateli úhlopříčně přes park,“ doplnil Luboš Němec, vedoucí TSM Kralupy. V rámci chodníků budou zřízeny zálivy s lavičkami a instalovány nové odpadkové koše. Předpokládané dokončení revitalizace parku je plánováno na konec června.

Komentář Vojtěcha Pohla, místostarosty města:

„Nosnou myšlenkou tohoto projektu je zpříjemnění prostředí v parku před Dvořákovým gymnáziem. Jedná se o obnovu a modernizaci stávajícího stavu s tím, že TSM zajistí rekonstrukci cestní sítě a osazení nového mobiliáře. Odbor životního prostředí pak zajistí obnovu záhonů a zeleně. V poslední fázi realizace bude myšleno i na doplnění nových laviček,“ dodal k projektu Vojtěch Pohl, místostarosta.

Autor:KZ