Obyvatelé Kralup nad Vltavou a Veltrus rozhodli: v obou městech vznikne nová venkovní posilovna a dětské hřiště

ORLEN Unipetrol zveřejnil vítězné projekty na zlepšení života obyvatel měst Kralupy nad Vltavou a Veltrusy, které získaly od veřejnosti nejvíc hlasů v letošním ročníku kampaně ORLEN Unipetrol lidem. V Kralupech nad Vltavou si nejčastěji přáli vybudování venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice, zatímco ve Veltrusích byl největší zájem o vybudování dětského a cvičebního hřiště v parku za hřbitovem. Skupina ORLEN Unipetrol daruje na realizaci obou projektů každému z měst částku ve výši jednoho milionu korun. Projekt ORLEN Unipetrol lidem patří mezi úspěšné aktivity, jimiž se skupina snaží udržovat úzké vztahy s lokálními komunitami založené na oboustranné důvěře.

„Mile nás překvapilo, že se v rámci projektu ORLEN Unipetrol lidem v Kralupech nad Vltavou a Veltrusech sešlo ve sběrných boxech a v online hlasování bezmála 1200 hlasů. A ještě více nás těší, že můžeme realizaci obou nejžádanějších projektů podpořit jedním milionem korun pro každé město,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol. „Ve spolupráci s vedením Kralup nad Vltavou se budeme podílet na výstavbě venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice, zatímco obyvatelům Veltrus splníme sen o dětském a cvičebním hřišti v parku za hřbitovem. Těšíme se na úspěšnou realizaci obou projektů i na další aktivity v rámci našich snah o dobré sousedské vztahy.“

Obyvatelé Kralup nad Vltavou odevzdali celkem 646 hlasů, z toho 299 v podobě hlasovacích lístků a 347 v online hlasování. Vítězný projekt – vybudování venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice – obdržel bezmála polovinu hlasů (přesně 322 hlasů). Druhé místo pak patřilo revitalizaci veřejného prostoru a rekreačního hřiště na sídlišti Hůrka s 233 hlasy, zatímco pro nová grilovací místa v lokalitách Strachov a Macalák se vyslovilo 91 hlasujících.

„Rád bych poděkoval všem obyvatelům našeho města, kteří se do hlasování zapojili, a velký dík patří také skupině ORLEN Unipetrol za financování vítězného projektu i za její dlouhodobé úsilí o zlepšování života v Kralupech nad Vltavou,“ říká Marek Czechmann, starosta Kralup nad Vltavou. „Na realizaci vítězného projektu jsme velmi dobře připraveni. Počítáme s celkovými náklady 1 100 000 Kč. Přesný termín zatím ještě není stanoven, ale projekt plánujeme uskutečnit během dvou měsíců, s největší pravděpodobností v době letních prázdnin.“

Ve Veltrusech shromáždila anketa kampaně ORLEN Unipetrol lidem celkem 522 hlasů. Veltruské hlasování bylo ještě jednoznačnější. Vítězný projekt získal 333 hlasů, tedy téměř 64 procent z celkového počtu. Kromě nejžádanějšího vybudování dětského a cvičebního hřiště v parku za hřbitovem měli obyvatelé na výběr také revitalizaci veřejného prostoru v Družstevní ulici včetně cvičebních prvků (62 hlasů) a vnější úpravy kolem nového komunitního centra doplněné o posezení pod lípou (127 hlasů).

„Mám radost, že kampaň ORLEN Unipetrol lidem vzbudila mezi obyvateli Veltrus velký zájem, a skupině ORLEN Unipetrol děkujeme za tak štědrou podporu,“ říká Filip Volák, starosta města Veltrusy, a dodává: „Na základě současného stavu předpokládáme, že si realizace projektu včetně všech potřebných příprav vyžádá zhruba půl roku. Nechceme podcenit přípravnou fázi, která zahrnuje dokončení návrhu, vyjádření dotčených orgánů a výběrové řízení na dodavatelské firmy. Vzhledem k tomu, že ještě není hotová projektová dokumentace, není k dispozici ani přesný rozpočet, nemůžeme zatím stanovit přesný termín dokončení. Vynasnažíme se však, aby bylo hřiště hotové do konce letošního roku. Město počítá se spoluúčastí a investicí do mobiliáře a oplocení, případně i s doplněním menších herních prvků.“

Autor:KZ