Uzavírka stezky u areálu ÚJV Řež

V rámci realizace díla „Oprava protipovodňové hráze v areálu ÚJV Řež, a. s.“ bude dočasně uzavřena stezka podél Vltavy u areálu ÚJV Řež v délce do cca 500 m (viz situace níže) v termínu 1. 7.–30. 11. 2022. Průchod přes pěší stezku skrz staveniště nebude možný.

 

Autor:KZ