Město provedlo odbornou analýzu úkrytů v ORP Kralupy nad Vltavou

V devadesátých letech minulého století došlo ke značné redukci systému stálého ukrytí obyvatelstva v rámci civilní ochrany. Celospolečenské přesvědčení, že podobná zařízení jako kryty již nikdy nebudou třeba, se vlivem posledních událostí částečně změnilo…

Po nedávné eskalaci konfliktu na Ukrajině byla ve správním území ORP Kralupy nad Vltavou zahájena komplexní analýza krytů civilní ochrany, byť tento resort není v přímé kompetenci samosprávy. Bylo zjištěno, že na našem území se stále nachází původních 33 krytů, avšak v rozdílném technickém stavu. Prakticky všechny jsou dobře využitelné proti konvenčním zbraním a více než polovina by (po více, či méně náročných úpravách) byla opět využitelná i proti zbraním hromadného ničení, tzn. především zbraním jaderným. Nejvíce úprav by vyžadovaly kryty v bytových domech. Ty se v současné době nacházejí v soukromém vlastnictví a byly převážně předělány k jiným účelům – slouží jako sklepní kóje, skladiště nejrůznějšího materiálu atp. Nejmenší kryt v našem správním obvodě je tzv. „jednomužný“, tedy pouze pro jednoho člověka, největší kryty pojmou i několik stovek obyvatel. Seznam krytů a jejich technický stav je k dohledání na webu města: www.mestokralupy.cz/aktuality/3236. Je ovšem třeba dodat, že aktuálně řeší ukrytí obyvatelstva Hasičský záchranný sbor (www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx)

Systém varování

Jak poznat, že se blíží nebezpečí? Primární varování je zajištěno prostřednictvím sirén. Rovný tón značí zkoušku a ta probíhá pravidelně každou první středu v měsíci. Aktuálně byly tyto zkoušky zrušeny s ohledem na zmíněnou situaci na Ukrajině. Kolísavý tón, jasně a rozpoznatelně měnící výšku, vždy znamená nebezpečí.

Kdo je připraven, není překvapen

Ne každý pociťuje stejnou míru osobní bezpečnosti v souvislosti s ukrajinským konfliktem. Kdo chce být připraven na neočekávané situace, může udělat několik jednoduchých kroků pro snížení možných dopadů v eventuální krizi. V případě použití zbraní hromadného ničení je třeba zmínit dva časové údaje – 48 a 72 hodin. Jedná se o nejkratší možnou a ideální dobu, kdy je třeba zůstat v úkrytu. A úkrytem zdaleka nemusí být jen kryt civilní ochrany, ale i vlastní sklep, či jiné bezpečnější místo. Proto je doporučeno být vybaven tak, aby jednotlivec přečkal bez zásadních problémů oněch 72 hodin. Tzn. mít připravenu balenou vodu, léky, pokud je třeba, oblečení dle místa úkrytu, ideálně např. i spací pytel, potraviny, které lze konzumovat bez úpravy. Taktéž je dobré mít k dispozici např. rádio, protože moderní komunikační prostředky, jako internet nebo digitální televize, nemusí fungovat.
Lukáš Hodík, krizový manažer

Autor:KZ