Autobusový terminál slavnostně otevřen

Naproti nádražní budově byla v polovině srpna 2021 zahájena výstavba moderního autobusového terminálu, terminál byl po osmi měsících dokončen a 29. 4. 2022 slavnostně otevřen! Na co se mohou obyvatelé města po jeho uvedení do provozu těšit?

Terminál má okružní charakter se středovým prostorem určeným k pohybu chodců. V rámci areálu byly rozmístěny tři nástupní autobusové zastávky s přístřešky. Svislé části prosklených přístřešků zdobí historické fotografie města. Autobusová stanoviště z ulice Nádražní byla odstraněna, prostor před nádražím se stal přehlednější, bude sloužit jen k výstupu cestujících. Kromě přehledných zastávek, jež jsou účelně situovány do prostoru, je areál vybaven elektronickou tabulí příjezdů a odjezdů vlaků či autobusů. Nechybí ani veřejné toalety, které je možné platit hotově i bezhotovostně v rámci platebního automatu. Toalety jsou přístupné po zaplacení částky 20 Kč. „Kvůli vandalství je nemůžeme nechat otevřené, toalety budou ve správě technických služeb, ty je budou pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě,“ okomentoval Libor Lesák.

Cestující mohou využívat celou řadu praktických i estetických prvků, mezi ně patří i lepší veřejné osvětlení celé oblasti, odpočinková zóna s lavičkami a zelení. Součástí areálu je i interaktivní tabule, jakýsi „informační kiosek“, který obsahuje nepřeberné množství informací o městě, např.: body zájmu v mapě města včetně fotografií a videí; elektronickou úřední desku MěÚ; jízdní řády PID a ČD; přehled plánovaných událostí z kultury či sportu a také turistické informace. Ovládání je velmi intuitivní a přehledné. V jeho blízkosti je umístěn elektronický informační banner s upoutávkami na městské akce. Velkým plusem areálu jsou rovněž protihlukové stěny pro menší zátěž okolních obyvatel. Projekt myslel i na praktické krátkodobé parkování, před nádražím jsou vytvořena místa K+R, ta umožní zaparkování za účelem vyzvednutí cestujícího od vlaku.

Projekt tedy výraznou měrou zkultivoval celou nádražní oblast. „Součástí stavby byly propojující komunikace mezi ulicemi Nádražní, Havlíčkova a Libušina. Logickou návaznost zajistil chodník, jímž je terminál propojen s parkovacím domem,“ řekl Libor Lesák. Otevření autobusového terminálu bylo pozdrženo z důvodu opožděných dodávek materiálu, nebyly např. dostupné lampy veřejného osvětlení, dále bylo nutné staticky přepočítat ocelové konstrukce přístřešků, kde byly nakonec zvoleny odolnější materiály, na které se muselo také čekat.

Slavnostní otevření se týkalo celého areálu, tedy i parkovacího domu, zúčastnila se jej veřejnost i novináři. Obě tyto akce byly financovány z evropských dotací (z programu ITI IROP). „Kralupy byly jediné město, co z tohoto programu dostalo dvě dotace. Bez dotačních peněz bychom tyto stavby nepostavili, obě stavby stály cca 200 mil. Kč, z dotací bylo pokryto 137,5 mil. Kč.“

Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž dotační částka činila 45 791 785 Kč. Výstavbu uskutečnila olomoucká stavební firma GEMO, a.s., společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za 82 170 781,95 Kč (včetně DPH) místo plánovaných 78 587 794 Kč (včetně DPH). Finanční rozdíl byl způsoben růstem cen na celoevropském trhu a volbou odolnějších materiálů pro stavbu přístřešků.

Parkovací dům
Po téměř dvouměsíčním zkušebním provozu parkovacího domu je možné částečně zhodnotit jeho přínosy pro obyvatele. „Očekávali jsme rychlejší naplnění, v současné době (9. 4.) tam denně parkuje okolo 80 vozidel, bylo by dobré, aby jej občané využívali více, úbytek parkujících v centru města již však trochu znát je, od občanů jsou z většiny kladné ohlasy,“ zhodnotil Libor Lesák, místostarosta Kralup.

Cena parkování je v rámci parkovacího domu symbolická, vzhledem k tomu, že jde o komfortní hlídané zastřešené parkoviště blízko nádraží. Místní tam mohou stát i přes noc, pokud ráno odjedou vozem do práce. Z hlediska města je to praktické řešení mnoha parkovacích míst na malém prostoru. „Rozvoj města by bez parkovacího domu a terminálu nemohl dále pokračovat,“ zmínil Libor Lesák a dodal: „elektronabíječky ještě dokončené nejsou, stále čekáme na ČEZ a jeho subdodavatele trafostanice.“
V souvislosti se změnami parkování ve městě Rada města Kralupy n. Vlt. odsouhlasila rezidenční karty pro modré zóny v ulici Havlíčkova, Rybova a Na Hrádku, kde každá rodina dostane jednu parkovací kartu, aby se již nestávalo, že tato místa budou blokována přespolními, co mohou při cestě za prací vlakem parkovat v domě k tomu určeném.

Nádražní ulice
S dokončením areálu jako celku jde ruku v ruce první etapa rekonstrukce Nádražní ulice, v souvislosti s ní byla 30. 3. 2022 podepsána směna pozemků se společností Finep (viz reportáž pod QR kódem na str. 5). „Nyní budou následovat projektové práce, k celkové rekonstrukci komunikace nedojde dříve než v roce 2024,“ sdělil Libor Lesák, místostarosta Kralup.

Odstavná plocha pro autobusy za nádražím ještě není dokončena, najatá firma nedodržuje termíny prací, za to dostala pokuty v maximální možné výši. „Použili jsme pohrůžky a všemožné tlaky. Za bourací práce ušetřilo město dost peněz, ale je to ukázkový příklad toho, že nejlevnější dodavatel nemusí být nejspolehlivější, přesoutěžení zakázky by trvalo déle,“ vysvětlil Libor Lesák a doplnil: „Není ještě zhotoveno ani zabezpečení statické opěrné zdi, která slouží prvnímu nástupišti nádraží, teprve poté bude muset být dodělán povrch parkoviště.“

Rekonstrukce nádražní budovy
O rekonstrukci nádražní budovy jedná město dlouhodobě se Správou železnic, delší čas se čekalo na rozhodnutí SŽ, zda bude rekonstrukce zahrnovat i opravu nástupišť. Poslední jednání proběhlo v únoru, za město byly sděleny SŽ různé požadavky jako například bezbariérovost budovy včetně cesty na peron, prodloužení podchodu až do Podháje, aby občané přijíždějící od Dolan a Turska mohli zaparkovat v rámci předměstí a zbytečně nezvyšovali provoz v centru. „Správa železnic má tři varianty řešení, jedna z nich hovoří o zbourání křídla nádražní budovy, kde sídlí Policie ČR, pokud rekonstrukce budovy v budoucnu nastane, proběhne bez finanční spoluúčasti města,“ sdělil k tématu Libor Lesák.

Autor:KZ