Program prevence kriminality na rok 2022

Město Kralupy nad Vltavou vypracovává každý rok Program prevence kriminality. Největším projektem tohoto programu je od roku 2019 „Společně proti kriminalitě“. V rámci tohoto projektu se koná v průběhu roku řada preventivních akcí pro různé cílové skupiny. Prioritně se projekt zaměřuje na nejzranitelnější skupiny, kterými jsou děti a senioři.

V loňském roce tento projekt dotačně podpořil částkou 99 000 Kč Středočeský kraj. Velký úspěch měla například novinka v podobě celoměstské hry „Detektivní pátrání Tondy Kralupy“. Hru si mohly zahrát malé děti se svými rodiči nebo starší děti samy, zapojovaly se i celé třídy s pedagogy. Pomocí pracovních listů a indicií v úvodním příběhu děti hledaly po městě stopy a pomáhaly malému detektivovi Tondovi vypátrat pachatele trestného činu. Díky třem pátráním, která proběhla v loňském roce, se děti naučily orientovat ve městě, dozvěděly se, k čemu slouží čísla na veřejném osvětlení, naučily se tísňové telefonní linky a procvičily si dopravní výchovu. Celkem se do hry zapojilo 108 dětí a každého pátrání též tři třídy z různých kralupských škol. Děti za správně vyřešený případ dostávaly Průkaz malého detektiva, do kterého sbíraly samolepky a bronzový, stříbrný a zlatý odznak malého detektiva.

Co se v prevenci chystá na letošní rok? Na jaro je připravena velká výtvarná soutěž, pro mladší děti na téma „Bezpečnost silničního provozu“, kterou připravujeme ve spolupráci s BESIP, pro starší děti na téma „Závislosti“. Na květen je naplánováno již čtvrté detektivní pátrání Tondy Kralupy a v červnu, v rámci Dnů Kralup, proběhne na pravém břehu Vltavy již 5. ročník preventivní akce pro školy s názvem Bezpečný den.

Léto zakončíme akcí, kterou připravuje komise školská a prevence kriminality, Loučení s prázdninami, na níž si děti i rodiče mohou vyzkoušet většinu sportů, které nabízí sportovní kluby z Kralup.
Na září připravujeme velkou akci pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Kralupy nad Vltavou a BESIP bude probíhat v malém sále kulturního domu interaktivní výstava na téma „mimořádná událost“. Výstava bude zaměřena na bezpečnost silničního provozu a spolupráci jednotek integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě. V říjnu odstartujeme 5. pátrání Tondy Kralupy a 6. pátrání nás čeká v prosinci.

Další velkou akcí, jejíž přípravy už běží od loňského roku, je preventivní divadelní představení nejen pro seniory na téma „trestné činy páchané na seniorech“. Ve spolupráci s místním báječným Divadelním spolkem Scéna a Krajským ředitelstvím Policie ČR začal vznikat scénář, který čerpá ze skutečných trestných činů spáchaných na seniorech tady u nás na Mělnicku. Divadelníci to pojali skvělou zábavnou formou, takže představení by mělo být nejen poučné, ale také dobrou zábavou. Pokud vše poběží, jak má, měla by být premiéra na podzim letošního roku.

Stanislava Valterová, koordinátorka prevence kriminality

Autor:KZ