Zásadní změny v systému dopravy linek PID

Od 1. dubna 2022 dochází k výrazným změnám v autobusové dopravě na území města a okolních obcí. Dopravu v rámci Kralup nad Vltavou zajišťují příslušné autobusové linky (č. 316, 370, 372, 457, 458, 466, 470, 473, 496, 617, 620, 663 a železniční linky R20, R44, S4, S40, S43, S44, S45.), jejichž důležitost spočívá především ve vzájemné provázanosti.

Jednotlivé spoje jsou licenčně objednávány Krajským úřadem Středočeského kraje, Prahou a Ústeckým krajem. Všemi autobusovými a vlakovými linkami na území města lze cestovat na běžný tarif PID, přičemž každá z místních zastávek se nachází ve 3. tarifním pásmu.

Veškeré změny, ke kterým od 1. dubna dochází, jsou reakcí na zjištěné problémy spojené s dopravní obslužností. Ke všem krokům bylo přistoupeno s přispěním veřejnosti, jež se k systému dopravní obslužnosti vyjádřila v několikaměsíčním průzkumu.

Změny v rámci jednotlivých linek:

Linka 457
MHD Kralupy nad Vltavou: Velvarská – Mikovice – Minice – Čechova – Gymnázium – Poliklinika – Železniční stanice – Dýhárna – Revoluční – Masarykova – Synthos – Obchodní centrum:

• linka zůstane i nadále páteří městské dopravy v Kralupech, její trasa však dozná dílčích proměn, díky kterým bude výrazně zpřehledněno trasování jednotlivých spojů a také jízdní řád;
• nová trasa bude po většinu kopírovat tu původní, do Zeměch a Lobče už ale nepojede;
• obsluhu Zeměch zajišťují celotýdenně linky PID 620 a S40, dostatečnou nabídku spojů pro Lobeč poskytne celotýdenně linka 617;
• linka nebude obsluhovat zastávky Poděbradova a hřbitov, které nově obslouží linka PID 646;
• k Dýhárně nově pojedou tři páry spojů pouze od zastávky Železniční stanice a v obou směrech pojedou Třebízského ulicí, zastávka HELP-Trans zůstane bez obsluhy a bude tak zrušena;
• zrušeny budou i zastávky OSP a ČSAD, ze kterých jsou v docházkových vzdálenostech jiné zastávky;
• základní interval na lince bude v pracovní dny mezi Obchodním centrem a Minicemi tvořit 30 minut ráno a 60 minut po zbytek dne; v odpoledních hodinách bude interval mezi Železniční stanicí a Minicemi zkrácen vloženými spoji na 30 minut; z Minic přes Mikovice na Velvarskou pojede pět párů spojů pouze ve všední dny; o víkendu pojede linka v intervalu 120 minut;
• stejně jako nyní bude na většinu spojů navazovat na Železniční stanici vlak linky S4 nebo R20 na Prahu.

Linka 458
Kralupy nad Vltavou – Holubice:
• linka bude zcela zrušena a v celé své trase (Kralupy n. Vlt., Žel. st. – Holubice) nahrazena novou linkou PID 646.

Podrobné informace o dalších linkách (617, 646) najdete v aktualitách na webu města (/aktuality/3217).

Schéma linek PID

Další změny u autobusových zastávek v souvislosti uzavírkou Čechovy ulice od 15. března do 14. srpna 2022: /aktuality/3213

Změna názvů zastávek
Další logickou změnu představuje přejmenování některých zastávek. Nové názvy tak budou lépe charakterizovat konkrétní místo a v neposlední řadě i aktuální stav.

Kralupy n. Vlt., Barvy, laky — nový název Kralupy n. Vlt., Poděbradova
Kralupy n. Vlt., Kaučuk — nový název Kralupy n. Vlt., Synthos
Kralupy n. Vlt., Lobeček — nový název Kralupy n. Vlt., Kulturní dům
Kralupy n. Vlt., Mikovice, rozc. 0,5 — nový název Kralupy n. Vlt., Na Hrázi
Kralupy n. Vlt., TESCO — nový název Kralupy n. Vlt., Obchodní centrum
Kralupy n. Vlt., U Čejků — nový název Kralupy n. Vlt., Třída Legií
Kralupy n. Vlt., U železničních domů — nový název Kralupy n. Vlt., ZŠ Václava Havla
Kralupy n. Vlt., ÚNZ — nový název Kralupy n. Vlt., Poliklinika

Předpokládané změny
Další předpokládanou změnou je úprava trasy linky č. 316 (Praha, Bořislavka – Kralupy n. Vlt., Žel. st.) přes Hybešovu ulici, jež se nachází mimo docházkovou vzdálenost od centra města. Zřízení nové zastávky je reakcí na rozrůstající se výstavbu domů v této lokalitě.

Všechny nové jízdní řády jsou součástí příspěvku na webu (/aktuality/3217).

Autor:KZ