Změny v parkování a obnova košů

Pod vedením Luboše Němce se v nadcházejících týdnech a měsících neplánují jen standardní každoroční opravy. Velkou změnou, která se promítne do činnosti příspěvkové organizace, je například změna tarifu parkovacích automatů.

Do agendy TSM spadá také správa a provozování městských parkomatů. Kralupany čeká změna jejich tarifu. Co to pro vás znamená?

Na základě požadavku města dojde k přenastavení těchto zařízení tak, aby vyhovovala novým tarifům, které si vedení města zvolilo. První hodina bude za 10 korun, každá další započatá hodina za 30 korun. Součástí změny nastavení parkovacích automatů je výměna informačních tabulek na parkomatech, které budou tyto změny reflektovat.

Kromě parkování zabezpečujete také blokové čištění ulic. Je již znám příští termín?

Další blokové čištění čeká město a TSM v průběhu měsíce dubna a května. Probíhat bude ve standardním režimu, tedy bude vydán plán čištění jednotlivých ulic s uvedenými daty. V jednotlivých ulicích bude se sedmidenním předstihem instalováno přechodné dopravní značení, aby byli občané včas informováni. Další možnost je podívat se přímo na vydaný plán čištění a zde si najít ulici s uvedeným datem čištění.

Kde Kralupané dokument naleznou?

Tento dokument bude včas zveřejněn na stránkách TSM – tskralupy.cz a na facebookových stránkách města Kralupy nad Vltavou. Určitě bych rád tímto upozornil občany na nutnost dodržování přechodných omezení. Jednak tím pomůžete snazšímu a řádnému úklidu vozovek po zimě, ale také případně ušetříte za pokutu či odtah. Tato akce bude probíhat v úzké spolupráci s městskou policií.

Od podzimu se věnujete také obnově košů, v jaké fázi se nacházíte?

První koše, které se dočkaly výměny, byly ty v centru, dále se bude pokračovat směrem k okrajovým částem. Jedná se o poměrně velký počet, dodávka je tedy rozdělena do několika částí. Pokud půjde vše dle plánu, mělo by být během jara hotovo. Celkově město objednalo 300 kusů nových betonových košů s pozinkovou vložkou a stříškou proti zatékání vody. Původní modré koše byly svou kapacitou, vzhledem a stavem daným jejich stářím již nevyhovující.

Co výměna kontejnerů?

Co se týká kontejnerů u panelových domů, tam probíhá výměna každý rok. Tento rok plánujeme výměnu zhruba 40 kusů za nové plastové. Zde dochází k výměně dle aktuálního stavu každé z nádob. Standardní životnost ocelových nádob činí přibližně 15 let.

Chtěl byste se podělit o nějaké plány týkající se delšího časového období?

Další plány bych si nechal do příštích vydání, až se bude blížit jejich realizace. Rád bych ale využil této příležitosti k tradiční výzvě občanům, kteří mají na zahradě hezky vypadající strom, ale přesto zvažují v letošním roce jeho pokácení. Možná to je právě ten, jenž bude v roce 2022 během vánočních svátků zdobit městské náměstí, jako strom vánoční. Máte-li zájem o tuto spolupráci, neváhejte se nám ozvat.

Autor:KZ