Vyhlášení literární soutěže: Seifertovy Kralupy 2022

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30.5. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. 

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. 

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí. 

Uzávěrka je 30.5.2022. Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. 

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2022 dne 17.9.2022.

Práce zasílejte na adresu: Kulturní a společenské středisko v Kralupech, ,,Seifertovy Kralupy“, k rukám J. Košťálové, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Elektronicky na: seifertovykralupy@mestokralupy.cz. 

V případě dotazů kontaktujte Jitku Košťálovou na tel. č. 734 695 011. 

Autor:KZ