Do nového roku s moderním terminálem pro autobusy

Výstavbou autobusového terminálu učinilo město první výrazný krok ve věci kultivace přednádražních ploch. Kromě přehledných zastávek, jež jsou účelně situovány do prostoru, je rovněž počítáno s elektronickou tabulí příjezdů a odjezdů (nejen autobusů, ale i vlaků). Patřičný komfort zároveň doplní i veřejné toalety, které budou cestujícím k dispozici hned od začátku zahájení provozu. Podle Marcely Horčičkové jsou okolnosti spojené s dokončovacími pracemi následující: „V polovině ledna bychom měli mít výstavbu autobusového terminálu dokončenou. Určitě bude ale několik dní trvat sladění a zavedení systémů tak, aby byly stoprocentně funkční. Mám na mysli zejména chod všech elektronických tabulí. Bohužel nyní nedokážu odhadnout, kolik času budeme na toto potřebovat.“

Kromě vybudování již zmíněného chodníku mezi terminálem a parkovacím domem byla před uzávěrkou tohoto čísla dokončena výstavba protihlukové stěny, jež odděluje tyto prostory od sousedící zástavby domů. V souvislosti s těmito dílčími kroky je rovněž realizována poslední etapa rekonstrukce Nádražní ulice, jejíž první část je už zhruba měsíc k dispozici chodcům i motoristům.

„Rekonstrukce Nádražní ulice je součástí výstavby autobusového terminálu, její úplné otevření se termínově váže k polovině ledna příštího roku. Důvodem je určitá propojenost s prostranstvím v blízkosti terminálu, kde byla mimo jiné zahájena výsadba zeleně,“ podotýká Marcela Horčičková.

Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž dotační částka činí 45 791 785 Kč. Výstavbu provádí olomoucká stavební firma GEMO, a.s. Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za 78 547 794 Kč.

Demolice bývalé výpravní budovy
Ke kultivaci destinace u nádraží nepochybně přispěje i demolice staré výpravní budovy Ta se nachází v zadní části Nádražní ulice, ve směru z ulice Žižkova. Aby ovšem mohlo k této akci vůbec dojít, museli v roce 2019 zastupitelé schválit koupi pozemků, na nichž tento dlouhodobě nevzhledný objekt stojí. Další krok poté spočíval v provedení projektové dokumentace na demolici a stavbu nové opěrné zdi, jejímž cílem bude oddělit daný prostor od nejbližšího nástupiště.

„Před faktickou demolicí objektu bylo třeba vyklidit veškerý komunální odpad. V další fázi pak přejdeme k odstraňování budovy. Předpokládám, že v první polovině prosince už objekt stát nebude,“ prozradila Marcela Horčičková plány vycházející z harmonogramu bouracích prací. Hned poté by měla následovat kultivace daného místa a již zmíněná výstavba ochranné zdi. Volný prostor bude posléze využit jako odstavná plocha pro autobusy, ovšem s největší pravděpodobností pouze na přechodnou dobu, což ostatně dokládají slova kralupského místostarosty Libora Lesáka: „Pokud se v lokalitě u nádraží uskuteční výstavba společností Finep, uvažuje se nad tím, že by na tomto místě mohl vzniknout další parkovací dům, na němž by se podílel i tento investor. Také se hovoří i o možném vzniku obchodu, jenž by byl součástí této nové budovy.“ Pokud představitelé města odsouhlasí výstavbu bytových domů v lokalitě za nádražím, měla by vést i snadnější cesta k rekonstrukci zbylé části Nádražní ulice.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Průběh výstavby autobusového terminálu (prosinec 2021).

Autor:KZ