Zájem investorů na vybudování obchodní zóny směřuje do Lobečku

Obchodů se v Kralupech nad Vltavou nachází jako šafránu. Ve městě fungují převážně potravinové řetězce, tři v Lobečku a pouze jeden na druhé straně řeky, jehož kapacita je pro tuto velikou lokalitu nedostatečná. Obchody s oblečením či obuví lze rovněž spočítat na prstech jedné ruky. Tuto situaci by mohl změnit záměr soukromého investora Logistic areal Kralupy Retail, s.r.o., jenž projevil zájem vybudovat obchodní zónu na části městského pozemku v Lobečku p. č. 83/1 (v sousedství společnosti MERO ČR, a.s.). Většina zastupitelů však s prodejem tohoto pozemku nesouhlasí. (Pozn. red.: na jednání zastupitelstva 4. 10. 2021 bylo pro záměr odprodat městský pozemek 5 zastupitelů, 12 bylo proti, 1 se zdržel a 3 nebyli přítomni.)

Plocha v městské části Lobeček je dle územně plánovací dokumentace určena k výstavbě obchodní zóny, její vybudování také doporučila komise výstavby a rozvoje města. Využití této plochy je však podmíněno zpracováním územní studie. Společnost Logistic Areal Kralupy Retail, s.r.o., Městu již nabídla projekt, který obsahuje výstavbu retailového parku, hypermaketu Kaufland, zónu s rychlým občerstvením a automyčku. Podobný záměr zastupitelé posuzovali již v roce 2019, a to včetně potravinářského řetězce, ani tehdy zastupitelstvo prodej
pozemku neschválilo.

Zatíženost městské části Lobeček?
„Lobeček je už dost zahlcený, je tady Lidl, Tesco a Penny Market. Tím nechci upírat občanům možnost nákupu, ale tato lokalita se mi zdá již hodně zatížená. Je zde i otázka dopravy. Ti, co bydlí za mostem, tak musí přejíždět. Kéž by se podařilo takovouto akci realizovat na druhé straně řeky, to bych podpořil všemi deseti,“ uvedl pro Kralupy TV zastupitel Jan Špaček. S jeho názorem se shoduje také opoziční zastupitelka Jana Homolová: „Sama bydlím v Lobečku, je tady několik obchodních domů, které prodávají potraviny, nemám pocit, že bych potřebovala další obchod, kde si mohu koupit potraviny, a myslím si, že v Kralupech 1 a v Mikovicích je větší potřeba právě těch nákupních ploch. V budoucnu může dojít k tomu, že budeme potřebovat úplně jiný sortiment a takový pozemek je velice cenný, protože je veliký a lze tam postavit cokoli. Stavět tam Kaufland, je něco, co řada našich obyvatel nyní nepotřebuje.“

Starosta města, Marek Czechmann, ale argumentuje tím, že v Kralupech nad Vltavou obchodní prostory chybí. A nejde přitom pouze o obchody s potravinami. „Pokud nechcete nakupovat u Vietnamců, tak si v Kralupech na sebe nic nekoupíte. Myslím si, že je špatně, abychom všechny občany tlačili k tomu jezdit nakupovat do Prahy. Navíc opakovaně slýcháváme spoustu připomínek, že se má město rozvíjet, že tady chybí občanská vybavenost. Její rozvoj chceme právě tímto krokem podpořit,“ míní kralupský starosta. Koaliční zastupitel Petr Listík je podobného názoru: „Další obchodní nabídky pro obyvatele našeho města zoufale chybí. V nedávné minulosti při záměru výstavby obchodního centra u nádraží bylo kritizováno zejména dopravní zatížení v centru. Výše uvedená lokalita v Lobečku je umístěna na kraji města, přímo u kapacitní komunikace, tudíž z dopravního hlediska už lepší umístění být nemůže. Proto jsem byl pro schválení záměru na prodej pozemku.“

Potenciální plocha pro obchodní zónu v Mikovicích
Lobeček není jedinou lokalitou, kde by mohla obchodní zóna vzniknout. Velký potenciál má také plocha nad železniční stanicí v Mikovicích, která je územním plánem označena jako ÚS 06 a je určena pro průmysl. Tato lokalita však vzbuzuje zájem developerů spíše o výstavbu bydlení. Komise pro výstavbu a rozvoj města ale nedoporučuje změnu územního plánu se zařazením do využití daného území na účel hromadného a individuálního bydlení a trvá na svém původním stanovisku ze dne 24. 10. 2019. Důvodem je zejména nevhodnost předmětné lokality pro bydlení, základní školu nebo zdravotnické zařízení nacházející se v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční dráhy.

„Jsem přesvědčen o tom, že je lokalita u mikovického nádraží naopak vhodná pro situování obchodních prostor a tato výstavba je v tomto území i žádaná. Také územní plán obchodní využití umožňuje. V minulosti ale větší obchodníci do tohoto území nechtěli vstoupit. V současnosti se situace mění a již se o toto území někteří investoři zajímají,“ uvádí zastupitel a předseda komise pro výstavbu a rozvoj města Petr Listík.

Drobné krámky vzniknou v centru města
Nové obchody, ovšem menších rozměrů, než je zmiňovaný projekt, by měly vzniknout v nebytových prostorech při dostavbě bloku domů v ulici Vaníčkova a Palackého náměstí společností Rezidence Kralupy, s.r.o. „Celé přízemí směrem do ulic bude obchodní, směrem do dvora ale budou prostory určené k bydlení. A nově vzniklé prostory pro obchůdky nebudou nijak veliké,“ dodává starosta Marek Czechmann.

Karmela Spejchalová

Anketní otázky pro elektronické hlasování jsou umístěny na pravé straně této webové stránky. Děkujeme za Vaše hlasy!

Autor:KZ