Oslovujeme firmy kvůli „milostivému létu“. Středočeský kraj spojil síly s Krajskou pobočkou Úřadu práce

Cílené oslovení firem na podporu institutu “milostivého léta”připravilStředočeský krajve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Příbrami.

Oba úřady společně připravily balíček materiálů pro zaměstnavatele, které mají být adresnou pomocí lidem, jichž se „milostivé léto“ týká – tedy těm, kteří mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Společným dopisem oslovuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Renata Malichová zaměstnavatele v kraji s žádostí, aby informaci i s dalšími materiály předali svým zaměstnancům. Připraven je pro ně přehledný informační leták o „milostivém létu“, dopis zaměstnancům, a především vzorový dopis, který může dlužník využít pro komunikaci s exekutorem.

„Středočeský kraj statisticky patří k průměru v tom, kolik lidí čelí exekucím. Jsou ale obce, kde je koncentrace občanů v dluhové pasti výrazná a exekucím čelí až 40 procent tamních obyvatel. A my to nemůžeme a nechceme přehlížet. I proto chceme v maximální možné míře podpořit využití milostivého léta. Vážíme si proto spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Příbrami, která může díky svým databázím efektivně oslovit zaměstnavatele v kraji, aby informovali své zaměstnance, že mají tuto jedinečnou možnost, jak zmírnit či úplně vyřešit své dluhy,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

„Kdo jiný než my může oslovit opravdu cíleně zaměstnavatele v našem regionu. A pokusit se dostat tuto klíčovou informaci k co největšímu počtu lidí, kterých se tato jedinečná možnost týká. Věřím, že zaměstnavatelé naši žádost o pomoc s informováním vyslyší. Jsem si jistá, že zaměstnanci ocení, pokud se jim dostane takto adresné pomoci. Tedy návodu, jak se z dluhové pasti vymanit. Včetně již předpřipraveného dokumentu,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Renata Malichová.

Kromě toho kraj osloví napřímo i dlužníky, kterých se institut „milostivého léta“ týká a mají dluhy vůči Středočeskému kraji. Opět i s celým návodem, jak postupovat a kam se obrátit o pomoc.

„Rozešleme jim dopisy i s informačními materiály, protože věřím, že řada lidí se přes veškerou snahu médií či neziskových organizací zatím o této možnosti nedozvěděla. Jako kraj ale dlužníků mnoho nemáme, zhruba necelých 40. Ale další desítky či stovky občanů dluží příspěvkovým organizacím kraje. I u nich zjistíme potřebné údaje a oslovíme ty, na které se vztahují parametry milostivého léta. Jsme tu pro všechny občany a pro ty sociálně slabé zvlášť. Chceme být krajem, kde co nejvíce lidí může vést život mimo dluhovou past, a toto je jeden z nejlepších projektů, který to umožňuje,“ uzavírá hejtmanka Pecková.

O „milostivém létu“: Dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 musí zaplatit exekučně vymáhanou jistinu dluhu vůči veřejnoprávnímu věřiteli (tedy státu, samosprávným celkům či jimi vlastněným organizacím či firmám – typicky jde o jízdu načerno, nedoplatky za nájmy v obecním bytě, nedoplatky za energie u některých firem atd.). A k tomu pak uhradí poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 908 korun, který pokryje náklady na zastavení exekuce. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách www.milostiveleto.cz. Zájemci mohou využít i informační linku Člověka v Tísni – 770 600 800.

Autor:KZ