Oprava Karbanova pomníčku – Lobeč

Karbanův pomníček se nachází po pravé straně silnice, která vede z Lobče do Nelahozevsi. Stojí poblíž místa zvaného „V Tatinách“. Toto pomístní jméno má základ v zaniklém substantivu „tat“ – zloděj a svědčí o špatné pověsti tohoto místa. A že se nejedná pouze o pověsti a lidové zkazky, dokládá příběh z roku 1861. Tehdy právě v těchto místech neznámí zloději přepadli a zabili sedláka Karbana, který se v noci vracel ze sousední vsi. Sedlák Karban tenkrát prodal v Nelahozevsi pár volů a dostal za ně velmi dobře zaplaceno. Bohužel se se svým obchodním úspěchem nezapomněl pochlubit ve zdejším hostinci, a když večer prohlásil, že nepůjde domů podél Vltavy, ale horem přes pole na Lobeč, počkali si tam na něj zloději a pro peníze ho zabili. Zavražděný sedlák Karban byl pohřben na hřbitově v Minicích a na jeho památku nechal na místě vraždy postavit řezník Čeněk Karban pískovcový pomníček čtvercového půdorysu o výšce asi tři metry.

V letošním roce došlo k rozsáhlejšímu vykácení několika topolů, které se nacházely v bezprostřední blízkosti křížku. Již v roce 2019 byla provedena prohlídka křížku, při níž bylo mimo jiné zjištěno, že vzhledem k použitému měkkému pískovci nesl povrch pomníku mnoho mechanických poškození a destrukcí. Hrany a části profilace byly olámané a kámen ve hmotě vykazoval lokální korozi a řídnutí. Celý povrch byl pokryt spádovými nečistotami a biomikroorganismy. Staticky byl pomník naštěstí v pořádku.

V září tedy Město Kralupy nad Vltavou, na základě rozhodnutí rady města, přistoupilo na opravu této drobné památky. Práce provedl kameník a restaurátor Pavel Kytka z Prahy. Pomník byl nejprve šetrně očištěn pomocí buničinových bandáží, destilované vody, měkkých kartáčků a brousků. Dále byl použit kyselý čistič kamene. Po očištění byl povrch důkladně opláchnut čistou vodou a po jeho proschnutí byla provedena celoplošná konsolidace neboli zpevnění kamene. Po technologické pauze zhotovitel doplnil závažné destrukce a poškození modelace směsí umělého kamene v požadované barvě a struktuře. V této fázi bylo také oretušováno písmo a následně znovu vybarveno a všechny doplňky byly opatřeny plastickou a barevnou retuší tak, aby nerušily celkový vzhled pomníku. V poslední fázi opravy byl celý povrch pomníku ošetřen konzervačním přípravkem a na vrchol byl doplněn mnoho desítek let chybějící kamenný křížek, resp. jeho replika.

Jindřich Karvánek
Použitá literatura: Kulturní a historické
památky Kralupska, Ing. Josef Stupka, rok
vydání: 2005

Autor:KZ