Nová pamětní deska jako připomínka zalesnění Hostibejku

Prvním počinem „Zemědělského a okrašlovacího spolku pro Kralupy a okolí“, založeného v r. 1902, bylo zalesnění Hostibejku, který byl do té doby holým vrchem. Členové spolku, pro naše časy už bezejmenní občané, postupně vysázeli 63 203 stromů a keřů, vybudovali cesty a umístili lavičky. Dalším projektem, který ovlivnil Kralupy, bylo vysázení stromů na Dvořákově stezce z Kralup do Nelahozevsi. Zajímavostí je, že jedním z předsedů spolku byl kralupský kulturní činovník Antonín Boruta, dědeček Jaroslava Seiferta.

„Bohužel nemáme o činnosti spolku bližší informace, nedochovaly se ani fotografie či jiné dokumenty,“ říká Kamil Hainc, iniciátor akce a autor textu na pamětní desce. Dodává: „O to více bychom měli jejich počin připomínat budoucím generacím. Hostibejk je klenotem pro naše město. Nyní je na dalších generacích, jak se budou o toto místo starat a dále jej rozvíjet.“

Podobu desky, která je v nejvýraznější části tvořena několika druhy listů, vymodelovala Ing. Jana Bendová. Cílem bylo symbolicky ztvárnit různé druhy stromů, díky nimž je Hostibejk vyhledávaným místem pro procházky a odpočinek. Výroba desky byla hrazena z rozpočtu města.

Lenka Císlerová

Autor:KZ