Proměna společných prostor v domech s pečovatelskou službou

Libuška Šimková byla spokojenou klientkou pečovatelské služby a darovala Městu Kralupy nad Vltavou finanční prostředky. Přála si, aby byly jednou využity v domech s pečovatelskou službou.

Město vlastní dva domy s pečovatelskou službou. Zatímco si klienti své byty zútulňují, společné prostory byly vždy udržovány s cílem funkčnosti a praktické údržby. Působily však stroze a nevlídně. Proto se ředitelka rozhodla část finančních prostředků využít na obměnu vnitřních prostor. „Přeji si, aby se tady klientům líbilo. Sama mám kolem sebe ráda hezké prostředí a přesně takové bych chtěla nabídnout našim seniorům.“

Do interiérových úprav se však překvapivě zapojili zaměstnanci Města Kralupy nad Vltavou. Návrhy úprav a organizaci si vzala za své vedoucí odboru kanceláře starosty města Lenka Císlerová, která zapojila do spolupráce své kolegy z odboru. „Těší mě, že s darovanými financemi Město naložilo šetrně, díky ochotným dobrovolníkům z Města jsme ušetřili na službách. Úředníci si na chvíli odpočinuli od stereotypní práce a my jsme ušetřili. Klientům změny udělaly radost.“

„Z daru paní Šimkové jsme si mohli dovolit i nové webové stránky na klíč s video prohlídkami, logem a mottem. Do zkušebního provozu budou zpuštěny v průběhu září. Pečlivá informovanost klientů a jejich rodin je klíčová. Často nevědí, že dům s pečovatelskou službou není totéž co domov seniorů. Nové webové stránky jsme již dlouho potřebovali. Těšíme se, že budou živou a stále aktuální spojnicí mezi námi a rodinami klientů.“

Tímto však aktivity paní ředitelky zdaleka nekončí. Už nyní je v plánu vylepšení dalších místností tamním pečovatelkám, neboť i ony si zaslouží pracovat v příjemném prostředí. „Stávající místnost je nedostačující nejen prostorem, ale především svým vybavením. Záměnou za současnou místnost využívanou seniory ke klubovým činnostem tu vznikne potřebný prostor pro naše pracovnice. Senioři naopak získají mnohem útulnější místo pro své aktivity,“ říká Petra Urbanová, jejíž organizace se nyní může pyšnit novým mottem, který darovala pečovatelkám jako odměnu za těžkou dobu covidu Karolina Shipstead. Webové stránky, logo a další připravuje společnost Virtual Visit. V průběhu září budou stránky spuštěny na stávající adrese https://www.dpskralupy.cz/ .

Hana Němcová, zástupkyně ředitelky Sociální služby města

Autor:KZ