Začala výstavba autobusového terminálu + aktuální dopravní informace

Naproti nádražní budově, v místě dřívějšího automobilového parkoviště, začala v polovině srpna výstavba moderního autobusového terminálu. Kromě přehledných zastávek, jež budou účelně situovány do prostoru, je rovněž počítáno s elektronickou tabulí příjezdů a odjezdů, chybět by neměly ani veřejné toalety.

Terminál bude mít dále okružní charakter se středovým prostorem určeným k pohybu chodců. Tím zároveň dojde k odstranění autobusových stanovišť z ulice Nádražní, jež se tímto stane mnohem přehlednější. „Součástí stavby budou propojující komunikace mezi ulicemi Nádražní, Havlíčkova a Libušina. Logickou návaznost poté zajistí chodník, jímž bude terminál propojen s parkovacím domem,“ říká kralupský místostarosta Libor Lesák, jenž dále poukazuje na neutěšený stav nejen v Nádražní ulici, ale také na nedávno zrušeném parkovišti. „Situace je v celé této destinaci značně nepřehledná, nemluvě o dopravním komfortu. Je potěšitelné, že se částečná rekonstrukce dotkne i Nádražní ulice.“ V rámci projektu, který výraznou měrou zkultivuje nádražní oblast, se cestující dočkají celé řady praktických i estetických prvků. Velkým plusem budou dále protihlukové stěny, veřejné osvětlení, přístřešky ve středovém prostoru, městský mobiliář či hojně zastoupené výsadby zeleně.

Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž dotační částka činí 45 791 785 Kč. Výstavbu uskuteční olomoucká stavební firma GEMO, a.s., Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za 78 547 794, Kč.

Parkoviště „P+R“ před nádražím přemístěno
Nejzásadnějším omezením v rámci stavby je bezesporu zrušení parkoviště pro osobní automobily. Právě tento prostor byl v hojné míře využíván přespolními občany, kteří jsou dlouhodobě zvyklí dále cestovat do zaměstnání vlakem. „Chtěl bych tímto místní i přespolní občany požádat o trpělivost. Parkovací dům i autobusový terminál jsou stavby, které nám v budoucnu nepochybně pomohou a zároveň nabídnou cestujícím patřičný komfort. Věřím, že následující půlrok nějakým způsobem společně zvládneme,“ říká kralupský starosta Marek Czechmann s vědomím všech komplikací, které na všechny zúčastněné čekají. Nicméně i přes takřka bezvýchodnou situaci se městu nakonec přece jen podařilo najít kapacitně obdobné prostranství. „Náhradou za uzavřené nádražní parkoviště bude areál bývalého Aera (jedná se o prostor vzdálený cca 50 m od probíhající výstavby parkovacího domu pozn. aut.), jehož povrch pomohou upravit technické služby města. Příjezd bude zajištěn tak, aby nemohlo dojít ke kolizím s vozidly stavby.“

Prozatímní parkovací prostor se nachází v ulici Trojanova a řidiči motorových vozidel se na toto místo dostanou přes ulici Havlíčkova (a částečně ulici Libušina). „Trasa na parkoviště bude řádně označena, takže řidiči toto nové místo bez problémů najdou. Další možnost parkování se nabízí v ulici Dobrovského,“ uzavřel kralupský starosta.

Změna dopravního režimu pro linky PID
Od 16. 8. 2021 také došlo k úpravám dopravního režimu v okolí železniční stanice Kralupy nad Vltavou. Veškeré změny se ovšem týkají pouze výstupních a nástupních stanovišť v uzlu „Kralupy n. Vlt., žel. St“. Toto nezbytné opatření bude platit až do 15. 10. 2021, tj. do konce 1. etapy výstavby. Od 16. 10. 2021 do 31. 12. 2021 bude stavba pokračovat druhou etapou, k níž bude pro cestující vytvořena nová vývěska. 

Z důvodu výstavby autobusového terminálu bude taktéž výrazně omezena doprava v ulici Nádražní. Zde uvádíme soubor jednotlivých opatření: 

Omezení pro chodce 

V době první etapy (až do 15. 10. 2021) se chodci dostanou do nádražní budovy z rozhraní ulic Žižkova a Husova, a to prozatímním vchodem (ze strany budovy ČD). Opačný směr vede pak po stejné trase  (chodec je opět nucen se dostat na roh zmíněných ulic). 

Omezení pro řidiče motorových vozidel 

V současné době platí v Nádražní ulici jednosměrný provoz. Řidiči se tedy na toto místo dostanou objízdnou trasou z ulice Libušina (viz obrázek). 

Opatření pro autobusy 

Výstupní i nástupní zastávky se týkají pouze dvou stanovišť. Nacházejí se na tradičním místě v Nádražní ulici (viz obrázek), přičemž na příslušné místo je možné se dostat z Žižkovy ulice.

Od 31.08. 2021 dojde ke změně autobusových zastávek u železniční stanice v Kralupech nad Vltavou:

1) Výstupní i nástupní zastávky se z provozních důvodů přesouvají do prostoru proti bývalé výpravní budově, poblíž služebny Policie ČR;

2) Přístupová trasa pro cestující, kteří přestupují mezi vlaky a autobusy, je vedena po 1. nástupišti a schodišti u služebny Policie ČR 

 

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ