Křížek na Hrombabě opět v plné kráse

První oprava této drobné sakrální stavby se uskutečnila v roce 2005, ovšem po několika letech byl křížek neznámými vandaly odcizen. Na místě se poté dlouhou dobu nacházelo pouze torzo zděného podstavce. V letošním roce byl předmětný cihlový podstavec opraven a nově omítnut firmou DAVÍDEK – DKE s.r.o. ze Zlončic za celkovou cenu 50 215 Kč vč. DPH. Typizovaný litinový křížek byl zhotoven panem Martinem Urbáškem z Dětřichova a opatřen původním nápisem „Žehnej Bože naší práci“, celková cena za křížek činila 17 560 Kč vč. DPH. Posledním krokem byla oprava nároží pískovcového soklíku pod křížem, který byl doplněn směsí umělého kamene, a upevnění samotného křížku k podstavci. Tyto odborné práce zajistil kameník Pavel Kytka z Prahy za celkovou cenu 12 160 Kč vč. DPH.

Jindřich Karvánek, referent RISM

„Na náhorní rovině zvané Hrombaba byl mezi lesem a kopcem Nehošť postaven na cihlovém podstavci litinový kříž s tělem Páně. Křížek byl umístěný uprostřed polí na křižovatce dvou starých cest. Byl postaven z podnětu církve a byl pořízen ze sbírek, stál 42 korun tehdejší rakouské měny. Vysvětil jej 21. května 1911 prvofarář Karel Záruba za „dosti velkého účastenství lidu“, jak je uvedeno ve farním záznamu. Křížek stál na místě, kudy chodily ženy z Podháje pracovat na pole sedláků, a tak byl pomníček stále ozdobený polním kvítím. Křížek přečkal obě světové války, ale od padesátých let dvacátého století postupně chátral, až byl neznámými vandaly úplně zničen.“

Z KNIHY KRALUPSKÉHO HISTORIKA JOSEFA STUPKY KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY KRALUPSKA

Autor:KZ