Robin Janoš: Rekonstrukce elektroinstalace je krokem dopředu

Ačkoli se pomalu rozvolňují covidová opatření pro kulturu, KaSS pojede ve 2. pololetí stále v omezeném režimu. Započala totiž již dlouho plánovaná rekonstrukce původní elektroinstalace. „Divákům a posluchačům bychom měli zprostředkovat kvalitnější zvuk, nikde by nemělo nic šumět, kvalita by se měla odrazit i ve vizuálním dojmu, nikde by nemělo nic problikávat.“

Sředitelem KaSSu Robinem Janošem se blíže podíváme na plány investiční akce hrazené z přebytku hospodaření města a nahlédneme do činnosti instituce během pandemie.

Mohl byste čtenářům blíže představit plány výše uvedené akce?

V červnu jsme pro veřejnost uzavřeli velký sál kulturního domu, ve kterém obvykle probíhají koncerty a divadelní představení. Čeká nás dlouho skloňovaná 2. a 3. etapa rekonstrukce značně zastaralých částí původních rozvodů, jež by měla trvat do konce tohoto roku. Dojde tedy k obměně elektroinstalace na malém i velkém sále a v prostoru šaten a baru. KaSS má projít celkem pěti etapami, první etapa za částku 3,2 mil. Kč proběhla v roce 2018, kdy došlo k rekonstrukci rozvodny včetně přívodů k podružným rozvaděčům. Čtvrtá etapa by měla zahrnovat obměnu elektroinstalace v kině Vltava vč. šaten, v prostorech loutkového sboru Rolnička a v kancelářích nad prostorem šaten. Poslední pátá etapa se bude týkat venkovních prostor zahrady vč. venkovního sociálního zařízení.

Proč se pro některou z plánových etap nevyužil čas během lockdownu, kdy byl KaSS pro veřejnost uzavřen?

Moc jsme si přáli využít pandemické situace k tomu, aby došlo alespoň k jedné etapě rekonstrukce a nebyl ovlivněn provoz KaSSu ve chvíli, kdy již můžeme přivítat návštěvníky. Ovšem úředně to není zas až tak jednoduché a já si opravdu nemohu stěžovat, že někde něco vázlo. V únoru po uzavření rozpočtů 2020 ze všech rezortů se teprve zjistilo, kolik a kde zbylo financí, v březnu zastupitelé odsouhlasili převedení přebytku financí na naší akci, zahájilo se výběrové řízení a v červnu se podepisovala smlouva se zhotovitelem akce. Všechno to má jistou posloupnost, kterou nelze navzdory našim přáním urychlit. Já jsem ve výsledku moc rád, že roky očekávaná rekonstrukce bude zahájena ještě letos.

Jak se v minulosti nevyhovující elektroinstalace projevovala? A může po rekonstrukci samotný divák poznat, že je zařízení kvalitnější?

Již několik let po sobě revizní technik nedoporučoval, aby provoz za takových okolností běžel, požadoval mnoho změn, doporučoval, co vše je potřeba zajistit, aby to splňovalo dané normy. Problémy mohli v minulosti zaznamenat také samotní návštěvníci. Zařízení bylo mnohdy slyšet. Kolikrát už nestíhala ani aparatura. Divákům a posluchačům bychom tedy měli zprostředkovat kvalitnější zvuk, nikde by nemělo nic šumět, kvalita by se měla odrazit i ve vizuálním dojmu, nikde by nemělo nic problikávat. Kolikrát se v minulosti technik chytal za hlavu a modlil se, aby některá z přetěžovaných lamp v danou chvíli neodešla. Divák si tehdy možná myslel, že byly určité výpadky součástí představení. Současný stav navíc nesplňuje ani bezpečnostní normy, po rekonstrukci se tak eliminuje např. možný zkrat. Budeme si moci dovolit prostory vybavit novým, modernějším a zároveň úspornějším osvětlením, měli bychom dostat např. nové stmívače. Očekáváme tedy markantní úsporu energií. Přídavkem bude nová výmalba rekonstruovaných prostor, jež tímto dostanou čistý nádech.

Tyto změny jsou jistě zásadní i pro všechny vystupující, že?

Ano, mnozí koncertující kolikrát potřebují lehce předimenzovanou aparaturu a my jim tento požadavek budeme schopni po rekonstrukci splnit. Někteří interpreti dokonce měli ve smluvních podmínkách, že musíme splňovat určitý technický standard, což jsme si několikrát nedokázali vzít na triko, aby se vystupujícím něco z aparatury nepokazilo. Ono je to logické v tom, že kapely mají stále větší nároky na zvuk i na osvětlení, aby vytěžily ze svého vystoupení maximum a návštěvníkům zprostředkovaly co největší zážitek. Do této doby tedy hrozil výpadek při produkci, což byl pro nás velký strašák, kdyby koncertující nebo herci nemohli své vystoupení dokončit. Přestože budeme mít ještě na nějakou dobu velký sál uzavřen, rekonstrukce elektroinstalace je krokem dopředu, abychom mohli na scénu pozvat i větší tělesa.

Řeč byla doposud o velkém sále, jaký bude provoz v kinosále ve 2. pol. roku 2021?

Kino by ve druhém pololetí mělo fungovat bez omezení. Navíc plánujeme do kinosálu přesunout některé kulturní akce a koncerty menšího charakteru, vyjma divadelních představení, která se tam bohužel logicky nevejdou. Již máme vyzkoušeno, že je možné do tohoto prostoru postavit pódium a sál i akusticky menším koncertům přizpůsobit. Abych byl konkrétní, tak v září se do kinosálu přesune festival Seifertovy Kralupy včetně koncertu Prague Rhythm Kings (profesionální orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 1923–1932) a vystoupení zpěvačky Lenky Dusilové. V říjnu a v listopadu bychom rádi přivítali violoncellistu Jiřího Bártu, hobojistu VilémaVeverku i zpěvačku a kytaristku Věru Martinovou. Prostor kinosálu bychom dále rádi nabídli Kralupskému talentu. Plánovaná vystoupení hudebních skupin Čechomor a 4TET s Jiřím Kornem budeme muset chtě nechtě odložit na další rok. Pro velká divadelní představení budeme připravovat náhradní termíny do příštího kalendářního roku.

Dostaňme se ale také k Vám. Jak se cítíte jako nově úřadující ředitel v této pandemické době a posléze i v době dlouho očekávané rekonstrukce. Moc vizionářských příležitostí jste tedy doposud nemohl využít…

Do této funkce jsem vstoupil, když se kultura po první vlně pandemie trochu probírala, ale rázem byla druhou vlnou opět utlumena. Zažil jsem v součtu asi měsíc produkcí. Nebylo toho prozatím moc, na čem bych se mohl třeba programově realizovat nebo podílet. Doposud jsem se zaobíral spíše administrativními úkony a záležitostmi, jako je každodenní chod této instituce, řešil jsem a stále řeším různé personální obměny. Snažím se o efektivnější spolupráci s dodavateli – např. jsme změnili poskytovatele internetu a pevných linek, což zároveň přineslo markantní ekonomickou úsporu. Další výdaje se nám daří omezovat i díky střízlivějšímu způsobu nakládání s energiemi. Bylo potřeba sestavit různé nové směrnice, z nichž třeba ta týkající se výlepů na městských plochách dává jasnou stopku tzv. „šmejdům“, kteří by v našem městě plánovali své nekalé praktiky. S kolegy jsme se pustili do úprav malého sálu svépomocí, učinili jsme estetické změny ve foyer, velikých změn doznala zahrada, jejíž všechny hrací prvky byly zrenovovány, aby plnily svůj účel a zároveň podmínky revize, stromy byly odborně prořezány. Obnovili jsme dlouho zašlou tradici farmářských trhů na náměstí, v mezičase pracujeme na novém vzhledu předsálí kina a v neposlední řadě ladíme poslední střípky v mozaice Kralupského kulturního léta 2021. Samozřejmě i tyto činnosti jsou nějak časově náročné a zabírají přirozenou část mých pracovních aktivit. Za běžného provozu bych určitě neměl tolik prostoru toto vše řešit. Ono se to zvenčí nezdá, ale v kanceláři přes zimu byl a stále trvá kvalt už jen se samotným procesem vracení zakoupených vstupenek. Veškerá storna byla a jsou ubíjející pro nás i pro majitele vstupenek, kterým děkujeme za trpělivost v době pandemie a vstřícnost při jednání. Nemalou agendu naší práce nyní představuje např. vracení vstupného za taneční, které se týká cca 170 mládežníků z Kralup a okolí.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ