Probíhající výstavba parkovacího domu

Průběžně sledujeme výstavbu parkovacího domu v Kralupech nad Vltavou, který do konce letošního roku vznikne na na místě bývalých jatek, v blízkosti ulic Havlíčkova a Libušina.

 

 

 

 

Jindřich Karvánek, referent odboru RISM, zhodnotil průběh výstavby k 17. 6. 2021:
„V současné době jsou kompletně dokončeny základové piloty a základová deska objektu parkovacího domu, dokončena je rovněž základová deska pod budoucí ocelový přístřešek pro jízdní kola. Zhotoveny jsou rovněž všechny přípojky inženýrských sítí kromě přípojky dešťové kanalizace. V současné době probíhá realizace sloupů, stropních konstrukcí a nájezdovým ramp mezi jednotlivými mezipatry. Samotná realizace uvedených konstrukcí se skládá z přípravy ocelové výztuže, z bednění a ze samotné betonáže. Během prázdnin by měly být zahájeny práce na přístupové komunikaci pro pěší a cyklisty, která bude spojovat parkovací dům s přilehlým nádražím ČD a s budoucím autobusovým terminálem. V srpnu by měla být kompletně dokončena hrubá stavba objektu (betonový skelet).“

Autor:KZ