Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu: Bezprostřední reakce klientů na očkování nebyly problematické

Od začátku března funguje v Kralupech nad Vltavou očkovací centrum, jež zajišťuje vakcinaci proti onemocnění covid-19. Centrum provozuje společnost synlab czech s.r.o. v budově nemocnice, a to každý den v dopoledních i odpoledních hodinách.

Dostupnost očkovacího centra je pro obyvatele Kralup velkou výhodou, jeho otevření však nebylo vůbec jednoduché. Co vše bylo potřeba zajistit a jak centrum funguje teď, nám přiblížila Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Kralupy n. Vlt., která stála u jeho zrodu.

Jak náročný byl samotný rozjezd očkovacího centra v Kralupech?
Idea zřídit v Kralupech očkovací centrum vzešla od vedení města. Realizaci nápadu pak napomohla spolupráce se synlab czech s.r.o. a RHG spol. s r.o. Otevřít očkovací centrum nebylo vůbec snadné. Bylo potřeba splnit řadu podmínek souvisejících s provozem, zejména tedy dodržet mimořádně náročné hygienické normy.

Jak centrum funguje teď? Máte nějaké problémy např. po personální stránce, nebo jsou v centru už stálí pracovníci?
V současné době se v očkovacím centru střídají stejní pracovníci. Směnu tvoří vždy jeden lékař, jedna zdravotní sestra, jeden administrativní pracovník zajišťující elektronické zpracování údajů (zaměstnanec synlab czech s.r.o.) a jeden pracovník zajišťující organizaci očkovaných osob (zaměstnanec městského úřadu, případně příspěvkové organizace města). Lékařů se tu prostřídá v průběhu týdne celkem šest, z toho tři kralupští a tři dojíždějící.

Kolik zaměstnanců úřadu je do chodu centra zapojeno, jak konkrétně pomáhají/suplují svou práci na úřadě?
Do chodu centra je zapojeno 15 zaměstnanců městského úřadu, tři zaměstnanci Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou a jeden zaměstnanec KaSS. Jedná se o dobrovolníky, kteří nabídli svou pomoc ve chvíli, kdy se provoz v očkovacím centru rozjížděl a bylo třeba zajistit potřebné procesy. Dobrovolníci zajišťují organizaci klientů – měří teplotu, rozdávají dotazníky a pomáhají s jejich vyplněním, organizují chod čekárny a příchody do ordinace, oddělují očkované a neočkované klienty, hlídají povinnou třiceti minutovou čekací dobu naočkovaných klientů, předávají lékařské zprávy a podávají informace. V centru se střídají v pravidelných intervalech, s výkonem jejich úředních činností jim v těchto dnech vypomáhají kolegové.

Kolik lidí průměrně služeb kralupského očkovacího centra využilo?
Očkovací centrum zvládá týdně proočkovat 400 lidí. Během března dostalo první dávku vakcíny celkem 1600 klientů. Ti pak byli v průběhu dubna přeočkováni druhou dávkou. Kromě těchto lidí se do 13. dubna podařilo naočkovat dalších 300 klientů první dávkou vakcíny.

Jakou vakcínu má kralupské očkovací centrum k dispozici?
Dosud se očkovalo zejména vakcínami firem Pfizer/ BioNTech a Moderna. Typ očkovací látky závisí vždy na konkrétní dodávce a klienti si očkovací látku nemohou vybírat.

Setkal se personál očkovacího centra s nějakou negativní reakcí na očkování (alergickou reakcí, ztrátou vědomí apod.)?
Nesetkal. Bezprostřední reakce klientů na očkování nebyly problematické.

Dostává očkovací centrum v Kralupech dostatečný počet vakcín, nebo je schopno naočkovat více lidí, ale limitují ho dodávky vakcín?
Dodávky vakcín jsou naprosto dostačující. Očkovací centrum funguje na maximum své kapacity. Vakcíny jsou dodávány pravidelně každý týden v potřebném počtu. Zatím nebyl s dodávkami žádný problém.

Vznikají v očkovacím centru problémy, jež je potřeba operativně řešit?
Občas se stane, že se v očkovacím centru objeví neregistrovaný klient a dožaduje se očkování. Je třeba říct, že očkováni mohou být pouze řádně registrovaní klienti, kteří mají zarezervovaný termín. Lidé, kteří nemají možnost se sami po internetu registrovat, mohou využít služeb kralupského infocentra v budově městského úřadu, kde jim zaměstnanci registraci a následnou rezervaci zprostředkují. Stává se také, že do centra telefonují registrovaní klienti, kteří neobdrželi zvací SMS s PIN2, jenž jim umožňuje provést rezervaci termínu. Tuto skutečnost bohužel nedokážeme ovlivnit. Vždy je nutné počkat na SMS s PIN2 kódem. Kódy jsou generovány systémem Ministerstva zdravotnictví ČR a z naší strany není možné tento proces urychlit.

Množství očkovaných skupin obyvatelstva se rozrůstá. Po osmdesátnících a sedmdesátnících přišly na řadu i osoby starší 65 let, k tomu také učitelé, pracovníci v sociálních službách aj. Existuje v organizaci těchto skupin při očkování nějaká strategie, nebo se postupuje pouze podle data registrace a rezervace na očkování?
Každá skupina očkovaných má stanoveno tzv. prioritní skóre. Toto skóre nenastavují zaměstnanci očkovacího centra, ale je nastaveno centrálně pro celou Českou republiku. Prioritně jsou nyní očkovány nejstarší skupiny klientů 80+ a 70+, tyto dvě kategorie seniorů je třeba doočkovat. Ostatní skupiny se samozřejmě mohou již registrovat, ale prioritu mají momentálně senioři. S očkováním seniorů by měli pomoci i někteří praktičtí lékaři, kteří postupně dostávají přidělené vakcíny. Proočkovat se již podařilo i řadu zaměstnanců místních škol.

Závěrem bych ráda poděkovala za výbornou spolupráci paní Mgr. Monice Plášilové, hlavní sestře, která se významně zasazuje o bezproblémový chod kralupského očkovacího centra a do tohoto rozhovoru přispěla řadou cenných informací. Velký dík patří také lékařům, sestrám a dalšímu personálu, bez nichž by očkovací centrum nemělo takové množství spokojených klientů, rovněž všem, kteří se zasadili o zřízení centra a v neposlední řadě též mým kolegům z městského úřadu a příspěvkových organizací, jež dobrovolně nabídli svou pomoc.

Lucie Bavorová, redaktorka

Autor:KZ