Vyjádření vedoucího odboru životního prostředí ke kácení sakur v ulici U Cukrovaru

V místě u Hotelu Sport se po oteplení bude realizovat výsadba dle projektu zahradní architektky Ing. Suchoňové. Původně jsme si představovali výsadbu vzrostlejších stromů s podsadbou soliterních keřů a trvalek, to ale nedovolují inženýrské sítě. Jejich přeložka do chodníku byla vyčíslena jejich správci téměř na 2 mil. Kč. I přesto bude výsadba velmi vkusná. Horší bude odstraňování pařezů a kořenového systému bývalých sakur do sítí vrostlého.

Sakury byly velkým výsadbovým trendem devadesátých let. Na jaře velmi krásně kvetou, byť jen po dobu 14 dnů, a jako listnaté stromy vytvářejí příjemný stín. Jsou to ale stromy, které rozhodně nepatří nad chodníky a podél komunikací. Nesnášejí totiž zásahy do koruny a měly by být ponechány přirozenému růstu. To nad chodníkem ale samozřejmě nelze, protože chodník by měl být průchozí a komunikace průjezdná. Proto před lety muselo dojít k vyvětvení těchto stromů, což přispělo k jejich rychlejšímu zániku. V předmětné lokalitě jich byla už polovina suchá nebo silně proschlá. Navíc se jednalo o roubované stromy, čemuž odpovídalo i nasazení korun.

Nevhodnost výsadby těchto stromů dokumentuje i to, jak mohutné stromy byly sázeny do úzkého pásu. Sázet stromy na inženýrské sítě a do jejich ochranných pásem je ze zákona zakázáno. Projekt nového ozelenění si můžete prohlédnout na odboru životního prostředí u kolegyně Lucie Novotné. Současně došlo k dohodě s TSM, že při odstraňování pařezů zde vybudují nový chodník, abychom postupovali souběžně. Pevně věřím, že ulice U Cukrovaru bude příjemnou a důstojnou lokalitou s kulturní výsadbou městské zeleně.

Jan Kobera

Autor:KZ