Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta: Městské zeleně v Kralupech přibývá

Budečská stezka, Hostibejk nebo Lobeček. Kde všude se kácí a z jakého důvodu? A kde naopak zeleň přibývá? Přinášíme slibovaný rozhovor o stavu zeleně v Kralupech.

Na jakých místech došlo v poslední době k rozsáhlejšímu kácení z iniciativy města?
K plánovanému plošnému kácení došlo v poslední době ve dvou lokalitách. První z nich jsou sídlištní bloky v Lobečku, kde v současné době probíhá obnova zeleně na základě dendrologického posudku a návrhu nových výsadeb dle projektu, který je v souladu s územní studií sídelní zeleně. Další lokalitou je rugbyové hřiště v Mikovicích, kde došlo k redukci topolů, jež svým stářím a stavem již ohrožovaly bezpečnost tohoto sportoviště a zázemí (žádost vzešla od samotného rugbyového klubu). Před určitou dobou byly z iniciativy OŽP pokáceny sakury v ulici U Cukrovaru, kde byla bohužel většina stromů ve špatném zdravotním stavu.

Jaká další kácení by měla v nejbližší době proběhnout?
Od 31. 3. končí období vegetačního klidu, tedy v bližší době by další kácení mohla proběhnout jen ve výjimečných případech, např. z havarijních důvodů.

Víte o dalších rozsáhlejších akcích v Kralupech, které ale město neiniciovalo?
Obecně na územích podél toků, silnic, železnic, vedení sítí platí, že dřeviny přilehlé může upravit a redukovat správce příslušné organizace, přestože se dřevina může nacházet na městském pozemku. Nemusíme se ani dozvědět o všech. Dále Hostibejk, Na Hrádku – tam se jedná o soukromé pozemky. Kácení na Hostibejku bylo zrealizováno na dvou soukromých pozemcích, přičemž na jednom se jednalo o podměrečné a uschlé stromy, kde nebylo potřeba povolení. Na druhém z pozemků bylo povolováno kácení zhruba devíti borovic, které byly pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu těchto stromů, zbytek podměrečné. (Pozn. red. podměrečné = obvod kmene nižší než 80 cm ve výšce 130 cm).

Kácelo se také kolem Budečské stezky. Z jakého důvodu?
Kolem zákolanského potoka kácelo Povodí Vltavy na základě jím zpracovaného dendrologického posudku. Železniční násep vykácela Správa železnic za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti trati. V rámci zelené plochy mezi tratí a potokem byly městem pokáceny hrušně, které byly bohužel uschlé. Náhradní výsadba bude probíhat ve stejném místě a budou zde opět obnoveny ovocné stromy.

Kde se v poslední době sázelo nebo by se mělo v blízké budoucnosti sázet?
Rozsáhlá výsadba probíhá v Lobečku v rámci revitalizace, jsou obnovovány dva sady – jeden u hřbitova, jeden v Lobečku. Dále jsou sázeny nové stromy v rámci stanovené náhradní výsadby, kterou určuje orgán státní správy na odboru životního prostředí.

Mezi občany zazněla žádost o výsadbu u psího útulku. Uvažujete o realizaci tohoto nápadu?
V současné chvíli řešíme podloží a vhodný výběr sortimentu, protože se v dané lokalitě žádná nová výsadba neujala. Chceme k útulku směřovat část náhradní výsadby tak, aby byla pokryta návětrná strana, ale výsadbu řešíme s odborníky, aby se jednalo o trvalé řešení, jež nebude v odlehlé lokalitě náročné na údržbu stromů.

Veronika Elznicová, redaktorka

Autor:KZ