Praxe dopravní výchovy se vrátí do Kralup

Občanům města již v minulosti sloužilo dopravní hřiště v Mikovicích, které však nesplňovalo dané parametry, a proto bylo před cca dvanácti lety zrušeno. Kralupské školy a školky tak v současné době využívají k dopravní výchově hřiště na Mělníku a v Neratovicích. To se brzy změní. Během letních prázdnin proběhne realizace dopravního hřiště v ZŠ a MŠ Třebízského.

Město si již nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na akci nazvanou Modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského, jejíž I. etapa zahrnuje výstavbu dopravního hřiště. Na projekt je vydáno stavební povolení. Výstavbu nového dopravního hřiště kvituje i preventistka Městské policie Kralupy nad Vltavou Nikola Horáková: „Městská policie by rozhodně výstavbu dopravního hřiště uvítala, protože BESIP je jedním z primárních a zároveň nezbytných základů prevence kriminality. Děti sice v současnosti vedeme metodicky v rámci besední činnosti, nicméně teorie bez praxe neumožňuje dnešním dětem odkojeným kyberprostorem odhalit a takříkajíc prožít reálná nebezpečí. Bez praktického nácviku podstatu pravidel bezpečného pohybu v silničním provozu chápou děti poměrně těžkopádně a výsledky nejsou nikdy tak dobré jako při plnohodnotném výcviku, což není jen náš názor, ale vycházím ze zkušeností napříč ČR.“ Ředitelka ZŠ Třebízského Dagmar Kuzníková je s realizováním dopravního hřiště v areálu školy taktéž spokojena. „Velký pozemek naší školy budou moci využít ostatní školy i jiné děti. Dopravní výchova je součástí všech školních vzdělávacích programů, určitě všechny školy uvítají, že nebudou muset pro praktické procvičení jezdit daleko,“ vysvětluje.

Její slova potvrzuje ředitelka ZŠ 28. října Ivana Šulová: „Určitě přivítáme využití dopravního hřiště v místě bydliště žáků. Odpadne tak problém se zajišťováním a financováním dopravy do Neratovic, kam doposud ve spolupráci s „Besipem“ pravidelně naši žáci jezdí a kde dopravní hřiště využívají. Myslím, že takto dostupné dopravní hřiště bude možné využívat i častěji. V době stále silnějšího silničního provozu je nutné děti pravidelně a často upozorňovat na dodržování pravidel a chování v dopravě.“ Stejného názoru je také ředitelka ZŠ Komenského Jiřina Hereinová, jejíž žáci již několik let využívají pro osvojení si pravidel chování na silnici taktéž dopravní hřiště v Neratovicích. ZŠ Gen. Klapálka přistupuje k dopravní výchově od předchozích škol odlišně.

Každoročně máme objednaný program o dopravní výchově, který probíhá ve třídě i venku. Děti dostanou jakýsi průkaz. Vzhledem k množství úrazů je to téma určitě aktuální,“ popisuje ředitelka Michaela Gleichová. Ředitel ZŠ Václava Havla Martin Luksík uvedl, že je k dopravní výuce v rámci školy používáno jejich vlastní školní hřiště, kde se děti učí pravidlům bezpečného chování v dopravním provozu, a to při jízdě na koloběžkách. „Důležitost dopravní prevence vnímáme velmi intenzivně, a proto také v rámci prevence dopravní výchovy spolupracujeme i s Platformou VIZE O, která je součástí Nadace Kooperativy a s jejíž vizí se my plně ztotožňujeme. Společně připravujeme preventivní programy nejen v otázce bezpečného chování dětí v dopravním provozu. Za tyto aktivity patří Platformě VIZE O náš dík,“ dodává.

Podle místostarosty Libora Lesáka bude možné, aby v případě zájmu sloužilo dopravní hřiště také pro ostatní spádové školy, školky i širokou veřejnost. Návštěvníci se s největší pravděpodobností budou muset řídit provozním řádem, včetně určené otevírací doby. V loňském roce se odbor realizace i nvestic a správy majetku (RISM) pokoušel na výstavbu hřiště získat finanční prostředky z Nadace ČEZ, která však žádosti nevyhověla. „Zároveň byl vznesen dotaz, zda můžeme požádat o dotaci z výzvy MŠMT. Dle MŠMT není dopravní hřiště hřištěm a žádost byla vyřazena,“ říká vedoucí odboru RISM Marcela Horčičková.

V současné době je podána žádost o dotaci na Středočeském kraji ve výši 300 000 Kč. Ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského, Dagmar Kuzníková, závěrem dodává: „Jde o finančně náročnou investici, jsem ráda, že se její realizace ještě letos podaří.“

Projekt zahrnuje vybudování křižovatky s řadicími pruhy, stykové křižovatky, výjezdy na místo ležící mimo silnici, okružní křižovatku, jednosměrnou komunikaci, železniční přejezd, parkoviště, přechod pro pěší s ostrůvkem, úseky se zákazem předjíždění a další podpůrné výukové prvky. Na dopravním hřišti naleznete cca 210 m komunikací, cca 200 m chodníků a tribunu pro diváky.

 

Autor:KZ