Demolice provizorní výpravní budovy ČD

Na bývalých pozemcích Českých drah, jež se nacházejí v ulici Nádražní, stojí objekt bývalého provizorního nádraží. Tato budova dlouhodobě chátrá, vzhledem ke svému nevzhlednému vybydlenému stavu ani nemůže být dále využívaná. Představitelé města v roce 2017 požádali tehdejšího vlastníka o odprodej pozemků parc. č. st. 1765, 1766, 1701, 669/6 a parc. č. 8/6, vše v k. ú. Kralupy nad Vltavou, na kterých objekt stojí.

V roce 2019 zastupitelé koupi těchto pozemků schválili. V současné době je dokončena projektová dokumentace na demolici bývalé provizorní budovy nádraží a stavbu nové opěrné zdi pro nástupiště v tomto místě se nacházejícího. „Dlouhých šest let nám trvalo od Českých drah tyto pozemky získat. Demolicí budovy se jednak chceme zbavit dlouhodobé zátěže bezdomovců a opakovaných výjezdů hasičů i policie do této lokality, jednak by měl být uvolněný prostor využit pro úpravu ulice Nádražní, v níž bude např. realizován nový autobusový terminál,“ vysvětluje důvody pro demolici budovy místostarosta Libor Lesák.

Předpokládané finanční náklady na demolici objektu a výstavbu nové opěrné zdi činí 12 mil. Kč vč. DPH. Tato akce byla zařazena do rozpočtu města po rozdělení přebytku hospodaření z roku 2020.

Autor:KZ