Nová WC ve sportovní hale

V průběhu letních prázdnin proběhne ve sportovní hale na sídlišti U Cukrovaru kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost.

Stávající sociální zařízení je rozděleno na dvě samostatné WC místnosti pro muže a dvě toalety pro ženy, jež jsou přístupná z vestibulu. Poloha zůstane zachována, pouze budou provedeny dispoziční úpravy, a to tak, že vznikne jedno samostatné WC pro muže (2x mísa, 3x pisoár) a jedno samostatné WC pro ženy (2x mísa). „Počet toalet, myslím samostatných místností, se snížil kvůli aktuálním hygienickým a normovým požadavkům, které stávající sociální zařízení prostorově a kapacitně nesplňuje. Celkově se tedy počet zařizovacích předmětů nemění, naopak se navyšuje o jeden pisoár pro muže. Počet umyvadel zůstává rovněž shodný,“ uvedl referent odboru realizace investic a správy majetku Jindřich Karvánek.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně všech povrchů (omítky, dlažby, obkladů a podhledů). Budou také vyměněny všechny dveře, včetně zárubní. V celém prostoru sociálního zázemí budou také realizovány nové rozvody TZB (vodovod, kanalizace, elektroinstalace), včetně nových zařizovacích předmětů (keramické závěsné klozety s plastovým prkénkem, keramické pisoáry se splachováním na infra čidlo, keramická umyvadla se stojánkovými bezdotykovými bateriemi).

Objekt sportovní haly, jenž provozně i stavebně navazuje na krytý plavecký bazén, byl uveden do provozu na začátku 90. let 20. století. Areál je funkčně i konstrukčně rozdělen na několik částí. Sportovní hala zastřešuje malou a velkou tělocvičnu, v nižší části se nacházejí šatny se sprchami a sociálním zázemím, klubovny a nevytápěná garáž, využívaná nyní jako sklad sportovních pomůcek. Kapacita sportovní haly je až 500 lidí, reálně je využívána ve špičce cca 50 – 150 lidmi.

Autor:KZ