Dočkají se Kralupy zlepšení cyklodopravy?

Město Kralupy nad Vltavou a jeho okolí disponuje řadou cyklotras i cyklostezek, které zajišťují nejen rekreační vyžití, ale slouží také pro každodenní běžné užívání. Dopravní síť pro cyklisty má však značné nedostatky, na které upozorňuje zastupitel a aktivní sportovec Luboš Truhlář.

Hlavní cyklistickou tepnou je stezka vedoucí napříč městem, která začíná u chemičky SYNTHOS Kralupy a. s., vede přes řeku a končí zhruba u ZŠ Gen. Klapálka. Dále město kříží mezinárodní cyklotrasa EV7 Vltavská, po níž je možné dojet proti proudu řeky do Prahy nebo po proudu na Mělník a následně podél Labe do Německa. Kralupy jsou spojeny s okolními obcemi také cyklotrasou 0082, která vede po silnicích II. a III. třídy směrem na Roztoky nebo nově vzniklou (ještě zcela nedokončenou) stezkou do Zákolan.

Problematikou cyklotras a stezek na Kralupsku se zabývá mj. studie Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou. Zahrnuje možnosti vzniku nových cyklostezek do okolních obcí, úpravu dopravního značení (přejezdy pro cyklisty, prvky pro lepší napojení na cyklostezku, pruhy pro cyklisty, obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách aj.) nebo řešení parkování kol. Opatření budou řešena postupně v řádu let. „Myslím si, že je spíše nutné realizovat jednotlivé záměry v součinnosti s dalšími projekty tak, aby se využila synergie více projektů, umožnilo se čerpání dotací a ušetřil se čas i peníze. Např. při rekonstrukci ulice udělat cyklistický pruh, správně označit přechody a ještě u toho čerpat dotaci na rekonstrukci chodníků a zeleně,“ říká kralupský zastupitel Luboš Truhlář. Podle starosty Marka Czechmanna není ale vždy možné pruh pro cyklisty umístit. „Například máme projekt rekonstrukce Čechovy ulice. Bývalý starosta pan Holeček tam prosazoval pruh pro cyklisty, ale ten pruh se tam prostě nevejde. Musí být splněny podmínky šířky chodníku a parkovací místa nemůžeme zrušit, protože už teď bývají přeplněna.“

Přechody jsou trnem v kole každého cyklisty

Páteřní cyklostezka křižuje více než deset komunikací, ale přes všechny vedou pouze přechody pro chodce. To znamená, že cyklista musí zastavit, sesednout z kola a přes silnici kolo převést. „Nejenomže tento „správný“ způsob křižování silnice je naprosto nelogický pro cyklisty, kteří jedou po cyklostezce,“ uvádí svůj názor na věc Truhlář, „ale i z pohledu řidičů není optimální čekat před přechodem na cyklistu, jenž musí slézt z kola a přejít pěšky silnici.“ Řešením jsou přejezdy pro cyklisty, které mohou vzniknout vedle stávajících přechodů pro chodce nebo s nimi mohou být sdruženy. Při přejíždění po přejezdu, na rozdíl od přecházení po přechodu, musí dát cyklista přednost vozidlům jedoucím po komunikaci, kterou křižuje.

Do práce i na nákup raději na kole než autem

Průměrná rychlost na kole bývá kolem 20–30 km/h, což není oproti autu vůbec špatné, když se vezmou v potaz kolony v dopravní špičce. Jak je na tom v tomto ohledu kralupský pan starosta? „Já se přiznám, že jezdím do práce autem. Často to na kole ani nejde, protože chodím v obleku. Chystám se ale, že budu muset začít, protože se plánuje uzavírka mostku u „Medosky“ v Mikovicích a objížďka je možná pouze Hybešovou ulicí a přes závory, kde se budou tvořit fronty. Jediná možnost tedy bude buď pěšky, nebo na kole.“ Dvojnásobný mistr světa i Evropy v MTBO (orientační závody horských kol) Vojtěch Stránský dojížděl do práce z Kralup až do hlavního města. „Do Prahy jsem jezdil v letech 2014–2017 pravidelně cca 2x týdně po celý rok. Nebezpečné mi přišly na levém břehu po směru toku Vltavy akorát úseky Řež–Úholičky a Roztoky–Suchdol. Spoustu aktivních cyklistů to odradí od dojíždění do Prahy.“

Právě nekvalitní cesty nebo chybějící místa pro zaparkování kol mohou být důvodem, proč lidé jezdí do práce raději autem. „V posledních letech se snažíme tuto situaci řešit, a tak cyklostojany přibyly například v centru města, u pošty v Nerudově ulici a jsou plánovány při rekonstrukci ulic Husova i Jungmannova. Velice brzy se Kralupané dočkají parkovacího domu u nádraží, který kromě 300 míst pro automobily nabídne i cykloboxy pro kola,“ uklidňuje příznivce cyklodopravy Luboš Truhlář. Parkovací dům by měl být hotov do konce roku 2021. Otázkou je, zda lepší podmínky na cyklotrasách a stezkách přesvědčí více lidí k jízdě na kole a odlehčí tak husté automobilové dopravě. „Možná, že jsem v tomto směru pesimista, ale nevěřím tomu. Pamatuji si dobu, kdy jezdilo směrem na Kaučuk daleko více cyklistů, dnes už jich tolik do práce na kole nejezdí. A že by začalo dojíždět více lidí na nádraží, protože jezdí vlakem například do Prahy, si také nemyslím,“ soudí pan starosta Czechmann.

Vojtěch Stránský naopak na tyto aspekty nebere zvláštní ohledy. „Rozbitý povrch cyklostezek pro mě není důležitý. Cesty znám, buď vezmu bajk, nebo cyklokrosové kolo. Přizpůsobím se. Stojany nepostrádám, značení také ne. To ale neznamená, že nové cyklotrasy a mobiliáře nepodporuji. Mimochodem, velmi hezky je na cyklisty se stojany připravený kralupský Lidl.”

Propojení Kralup s okolními obcemi

„Dalším problémem, rovněž zmíněným ve studii, je chybějící propojení jednotlivých cyklotras v ORP a propojení samotných obcí mezi sebou,“ konstatuje Truhlář, „náš region je optimální pro cyklodopravu, a tak by bylo dobré tomu vytvořit optimální podmínky, aby lidé měli větší možnosti využití kol k dopravě do zaměstnání ale i k rekreaci a sportu.“ „Z hlediska bezpečnosti mi přijde nejhorší silnice na Velvary. Zde ani není možnost, jak se hlavní silnici vyhnout. Nahoře na polích jsou sice cesty, ale na jaře bahnité, v létě dost zarostlé,“ kritizuje stav Stránský. Právě cesta do Velvar je jedním z adeptů na vznik nové cyklostezky. „Nabízí se několik možností vedení trasy, kde se zatím nejoptimálněji jeví trasa přes Lutovník, nad Lešany a dále kolem Velvarského háje. Rádi bychom vytvořili cyklostezku podobného charakteru, jaký má stezka do Zákolan. Nicméně velkým problémem je v těchto místech pojezd zemědělců velkými a těžkými stroji, které by cyklostezku brzo zničily. Analyzujeme i další možnosti vedení trasy nebo jiného povrchu, aby cyklostezka vydržela stávající zatížení,“ vysvětluje problematiku Luboš Truhlář.

Po nově vzniklé cyklostezce bude možné dojet do Zákolan, odkud lze pokračovat například na Okoř. Stezka by měla být dokončena ještě v letošním roce.

Další cyklostezka by mohla v budoucnu vzniknout například z Kralup do Veltrus nebo podél řeky směrem na Dolany.

Tomáš Čapek, redaktor KZ

Autor:KZ