Začíná výstavba parkovacího domu

Tento velkokapacitní objekt, jehož realizační cena činí 102 838 034 Kč (90 % uznatelných nákladů představuje dotační částka z Integrovaného regionálního operačního programu), vznikne na místě bývalých jatek, v blízkosti ulic Havlíčkova a Libušina. Projekt je primárně určen pro zákazníky Českých drah. Dokončen by měl být v prosinci letošního roku.

Od výstavby parkovacího domu si představitelé města mnohé slibují. Kralupy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst, a to i navzdory tomu, že jich v nedávné době vzniklo poměrně dost (např. v Dobrovského ulici). „Už v minulých letech se nám podařilo vybudovat hned několik odstavných parkovišť. Dlouhodobě se však potýkáme s nárůstem vozidel, kterými se do Kralup dostávají lidé z okolí. Právě tyto řidiče bychom chtěli přimět k využívání parkovacího domu,“ uvedl kralupský starosta Marek Czechmann. O tom, že stavba parkovacího domu patří k prioritním výstavbám v tomto roce, svědčí také podpora opozice. „Jestliže nyní Město stěží zvládá problémy s nedostatkem parkovacích míst, těžko by tuto situaci v nejbližší budoucnosti zvládlo bez nutné výstavby nového parkovacího domu,“ souhlasně dodává opoziční zastupitel a člen komise výstavby a rozvoje města Ivan Ottis. „Navíc pracovních míst ve městě spíše ubývá, než přibývá, je tedy zřejmá potřeba parkování pro spoluobčany dojíždějících za prací do Prahy. A chceme-li, aby naše město lidsky rostlo, tak je Praha jako významný zaměstnavatel náš největší potenciál, a my musíme proto vytvořit potřebnou logistiku,“ doplňuje na vysvětlení.

„Zaparkuj a jeď“
Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu, a tak musí splňovat určitá kritéria. „Jedním z nich je i tzv. princip P+R („park and ride“, česky „zaparkuj a jeď“), čímž je tedy řečeno, že parkování by mělo sloužit zejména pro zákazníky Českých drah, kteří budou jezdit vlakem do Prahy. Parkovací dům tedy nebude sloužit ke čtyřiadvacetihodinovému parkingu. Naopak návštěvníci centra města mohou ke krátkodobému parkování toto místo využívat,“ vysvětluje principy fungování parkovacího domu místostarosta Libor Lesák.

Zda budou moci řidiči využívat parkovací dům i pro dlouhodobé parkování, se časem ukáže na samotném provozu parkovacího domu. „Pro krátkodobé parkování k návštěvě banky, obchodů, lékařů je v centru města dle mého názoru parkovacích míst dostatek (parkování např. v ulici Vaníčkova, Žižkova, Palackého náměstí aj.). Další parkovací místa taktéž vzniknou v ulici Husova v rámci 4. etapy výstavby centra města,“ komentuje současnou dopravní situaci v centru města starosta M. Czechmann.

Finančně dostupné parkování
Tento projekt by měl zároveň postupně eliminovat nárůst automobilů v přilehlých ulicích centra. Jednou z nich je kupříkladu ulice Havlíčkova, jež bývá obsazována vozidly takřka nepřetržitě. Nicméně právě z této ulice povede k parkovacímu domu jeden z klíčových nájezdů. Na vjezdu do parkovacího domu budou fungovat elektronické závory na vstupní kartu. Cena za parkování bude muset být velmi nízká, což je také podmínkou dotace.

Dostatek parkovacích míst pro cestující ČD
Parkovací dům se zelenou střechou bude mít tři patra a nabídne 353 míst pro automobily a 120 míst pro jízdní kola. K dispozici budou také nabíjecí stanice pro elektromobily. Součástí projektu je rovněž výsadba zeleně, realizace mobiliáře a veřejného osvětlení. Parkovací dům bude umístěn v docházkové vzdálenosti k budově vlakového nádraží (ulice Nádražní), proto se počítá i s vybudováním chodníku. „Je jen trochu škoda, že se nepodařila účelová směna pozemků se společností Citronelle a. s., a přiblížení parkovacího domu blíže k nádraží,“ dodává zastupitel I. Ottis.

V horizontu několika měsíců bude zároveň svým způsobem vyřešena i otázka kapacitně nedostatečného parkoviště nacházejícího se naproti nádražní budově. Zde v průběhu měsíce května začne výstavba autobusového terminálu. Parkovací dům pak bude strategicky navázán i na toto místo.

Výstavba potrvá do konce letošního roku
Výstavbu parkovacího domu provede olomoucká firma Gemo a. s. Smlouva je podepsána a práce již byly zahájeny. Termín ukončení stavby je 11/ 2021. Se zahájením provozu se počítá počátkem roku 2022.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ
Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ