Seifertovy Kralupy 2021

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 26. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc. nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 20.6.2021.

Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2021.

Práce zasílejte:
zaslané poštou – Kulturní a společenské středisko v Kralupech , ,,Seifertovy Kralupy“, k rukám J.Košťálové, nám.J.Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
zaslané elektronicky – seifertovykralupy@mestokralupy.cz

V případě dotazů kontaktujte: Jitka Košťálová, tel: 734 695 011

Ukázka z druhého ročníku, který se uskutečnil v roce 1997.

Autor:KZ