Pomozme postavit domov pro rodiče bez střechy nad hlavou

Charita Kralupy nad Vltavou organizuje sbírku pro rodiče v nouzi, a to z podstatně jednoduchého důvodu. V Česku žije 2600 dětí bez domova. Další tisíce jsou spolu se svými rodinami odkázány na azylové bydlení a pomoc charitních organizací. Cílem místní charity je poskytnout těmto rodinám takové zázemí, v němž mohou své děti připravit na studium i budoucí život. Charita Kralupy nad Vltavou poskytuje šest sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba 500 klientům.

Nedostatek dostupného bydlení může řešit sociální bydlení
Nedaří se najít dostupné bydlení pro rodiny opouštějící azylové bydlení nebo pro rodiny, pro které je nedostupné stále se zvyšující komerční nájemné. Sociální bydlení znamená finančně dostupné bydlení. Jedná se o byty s regulovaným nájemným, které je maximálně 4000 Kč/ měsíc. Zároveň nevyžaduje složení počáteční kauce, což bývá základním problémem.

Bydlení pro samoživitele v obci Uhy
Vybrané peníze budou použity na dofinancování výstavby 6 sociálních bytů o velikosti 50 m2 v obci Uhy nedaleko Kralup nad Vltavou, které budou pro rodiče v nouzi. Jedná se o klidnou lokalitu, přímo u domu je autobusová zastávka a naproti krásná a opravená školka. Projekt je zčásti zainvestovaný a stavební povolení je již schválené. Z celkové částky 18 mil. Kč se podařilo získat již 12 mil. Kč. Tento projekt taktéž podpořili: IROP, obec Uhy, obec Nelahozeves, Charita Kralupy nad Vltavou, Tříkrálová sbírka.

PŘÍBĚHY, JEŽ INSPIROVALY K ZALOŽENÍ SBÍRKY

PŘÍBĚH 1
Paní Jitka sama pečuje o dvě školou povinné děti. Finanční zajištění rodiny je také výhradně na jejích bedrech. Před lety musela kvůli domácímu násilí opustit s dětmi stávající domov. V té době pobírala pouze rodičovský příspěvek a před životem na ulici ji tak zachránilo azylové bydlení. Osamostatnit a nastěhovat se do vlastního pronajatého bytu mohla až díky kamarádce, jež jí poskytla půjčku na kauci a první nájem. V současnosti má práci, kterou může skloubit s péčí o děti a která ji naplňuje. Pokrýt náklady spojené s bydlením v nájmu a další nezbytné výdaje domácnosti je pro ni však stále složité.

PŘÍBĚH 2
Paní Jana opustila se svým malým synem násilnického partnera a přestěhovala se do domu svých rodičů. Ani zde však nenašla bezpečné a klidné zázemí pro výchovu dítěte. Péče o syna a jeho bezpečí pro ni bylo vždy prioritou. Vzhledem k povaze svého zdravotního stavu však potřebovala na cestě k osamostatnění podporu. Prvním krokem pro ni bylo azylové bydlení. V té době se paní Jana rovněž snažila navýšit příjem rodiny. S ohledem na své zdravotní znevýhodnění však nacházela pouze příležitostné brigády. V současnosti se svým synem bydlí u nového partnera. Jejím jediným příjmem je nadále invalidní důchod a přídavek na dítě ve výši 500 Kč. Stabilní příjem se jí i přes její snahu nedaří nalézt. V oblasti bydlení je tak plně odkázána na svého partnera.

PŘÍBĚH 3
Paní K. bydlela s dětmi a přítelem v pronajatém bytě. Nakonec maminka musela doslova ze dne na den a v tajnosti opustit bydlení z důvodu domácího násilí. Dostupné bydlení v dané lokalitě není. Maminky jediný příjem v té době byl rodičovský příspěvek. Řešením této náročné situace bylo využití azylového bydlení. V azylovém domě maminka aktivně sháněla bydlení pro sebe a své děti. Finanční bariéru vysokého nájmu v komerčních bytech, složení kauce dvou nájmů a provizi realitnímu makléři však nebyla schopná překonat. I přes využití státních dávek určených pro bydlení byl doplatek, který by musela platit, stále vysoký. Před kolotočem střídání azylových domů a stresem z nejistého bydlení ji zachránilo právě dostupné bydlení, které se podařilo mamince sehnat. Při jejím současném příjmu, jímž je rodičovský příspěvek a přivýdělek úklidem, si nájem v tomto bytě může dovolit. Vlastní bydlení vedlo ke stabilizaci celé rodiny, děti nastoupily do školy a školky bez obav, že budou muset své prostředí měnit. Maminka si našla zaměstnání. A jak sama říká, bez možnosti bydlení, které není zatěžkáno vysokým nájmem a kaucemi, by rodina nikdy nenašla takto vyhovující bydlení.

Jste pro každou dobrou věc? Podpořte tuto sbírku prostřednictvím https://www.donio.cz/SocialniBytyUhy 

 

Autor:KZ