Nefunkční kašnu nahradí květinový záhon

Od 15. ledna 2021 probíhala přibližně dva týdny likvidace dlouhodobě nefunkční kašny, jež se nacházela na náměstí J. Seiferta v Lobečku. V jarních měsících ji nahradí záhon, který bude osázen rostlinami podle návrhu krajinářské architektky Michaely Suchoňové. Z dlouhodobého hlediska se jedná o vůbec první krok v rámci modernizace příslušného prostranství.

Celkovou přestavbu náměstí J. Seiferta (či parku) mají představitelé města v plánu již několik let. Náročnost spojená zejména s finančními náklady projektu však realizaci doposud bránila, což potvrzují slova kralupského místostarosty Libora Lesáka: „Studii na obnovu Seifertova náměstí máme k dispozici poměrně dlouhou dobu. Bylo však zřejmé, že pokud nebudeme moci využít některého z dotačních titulů, bude celková obnova více než složitá.“

Místo dosloužilé kašny bude tentokrát park zdobit záhon s květinami. „Kašna byla v určité době pro místní občany atrakcí. Postupem let však začala chátrat, přičemž její stav byl opravdu velmi nevzhledný. Hlavně z tohoto důvodu radní schválili její likvidaci a následné osázení okrasné zeleně na jejím místě,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ. Toto řešení bude ale možná jen dočasnou estetickou záležitostí. Jelikož vedení města začalo pracovat na komplexním smysluplném vzhledu i užitečnosti městské zeleně, prostor po odstraněném vodním prvku by mohl najít ještě jiné využití.

„V současné chvíli spolupracujeme s architektkou Ing. Markétou Pešičkovou, která zpracovala městskou Územní studii sídelní zeleně. Výsledkem této spolupráce by měla být revize původní projektové dokumentace na rekonstrukci Seifertova náměstí tak, aby byla samotná realizace uskutečnitelná i v rámci využití vlastních finančních prostředků. Osobně zastávám názor, že Seifertovo náměstí je jednou z hlavních veřejných ploch v Lobečku a již několik let důstojnou revitalizaci zasluhuje,“ dodává místostarosta Vojtěch Pohl. Cena za odstranění kašny vyjde město na 420 897,90 Kč (včetně DPH).

Autor:KZ