Vše o vánoční výzdobě aneb uvedení na pravou míru toho, na co jste se možná báli zeptat

Vánoční výzdoba města vzbudila v občanech různé emoce. Od upřímné dětské radosti z mnoha světýlek v centru města, přes pocit krásna a čerpání vánoční atmosféry až po veřejnou kritiku neozdobeného stromu na náměstí J. Seiferta. Nařčení a spekulace kolovala mezi lidmi nejen na sociálních sítích. Bohužel pandemie covid-19 zastavila veškeré adventní oslavy, jež se měly nejen Kralupanům představit ve zcela novém světle.

ALEŠ LEVÝ, tiskový mluvčí MěÚ
Vánoční výzdoba byla letos cíleně soustředěna zejména na centrum města. Záměr se opíral o myšlenku spojenou s vytvořením jakéhosi „adventního centra“, které by nabídlo pestrou paletu potěšení a zábavy. Koronavirová situace toto ale bohužel neumožnila. Velice nás to mrzí, neboť bohatý program byl nachystán na všechny předvánoční víkendy. Nicméně i přes nepřízeň osudu se povedlo vytvořit na Palackého náměstí (a pochopitelně i v přilehlých ulicích) hodnotné adventní prostředí, jež bylo vyhledáváno nejen místními občany, ale také návštěvníky ze všech možných koutů naší republiky. V neposlední řadě došlo k posílení vánoční výzdoby také v Lobečku. V současné chvíli lze jen těžko předjímat, kterak to s vánoční výzdobou bude v roce 2021. Bude jen na představitelích města, jak se v tomto ohledu rozhodnou. Je však třeba konstatovat, že náklady s tímto spojené nejsou zanedbatelné. V neposlední řadě nás mrzí, že se vánoční výzdoba neobešla bez řádění vandalů. Došlo k odcizení jednoho z andělů a poškozen byl dokonce i svítící sob.

LUBOŠ NĚMEC, ředitel TSM
V minulých letech zajišťovaly kompletní instalaci vánoční výzdoby ve městě technické služby. Největší obnovy se výzdoba dočkala po povodních v roce 2002 a 2013, kdy o ni město takřka přišlo. Během několika let se postupně výzdoba doplňovala, a to až do dnešního stavu. Výzdoba stárne stejně tak, jako vše ostatní. Co lze, to se opraví, čas od času je potřeba nevyhovující části odstranit. Technické služby dříve na pokyn města zajišťovaly instalaci vánočního osvětlení města na třech stromech – jednoho v parku na náměstí Jaroslava Seiferta, jednoho na Palackého náměstí a jednoho v městské části Minice. Tento rok bylo vedením města rozhodnuto tak, že Kralupy budou mít vzhledem ke své velikosti jeden vánoční strom v centru města. Současně došlo k velkému rozšíření vánoční výzdoby na nově zrekonstruovaném Palackého náměstí. Instalaci výzdoby stromu v Minicích si dle rozhodnutí města zajišťuje spolek dobrovolných hasičů. Výzdoba stromu v parku na nám. J. Seiferta byla zrušena. Po tomto stromě zbyly funkční přibližně 3/4 výzdoby. Jelikož na vánočním stromě v centru města visí odlišný druh výzdoby, který se s touto původní výzdobou nedá spojit, rozhodli jsme se část výzdoby přidat na stále rostoucí strom pro minické hasiče a zbývající část osvětlení jsme na objednávku školy Gen. Klapálka poskytli na dozdobení stromu, který žáci již druhým rokem zdobí svými ručně vyráběnými ozdobami.

MAREK ŠKABRADA, radní a starosta SDH Minice
Strom v Minicích se zdobí již od roku 2013. Vždy strom zdobilo Město na své náklady s tím, že hasiči z vlastní iniciativy připravovali vlastní doprovodný program, stejně tak to bylo i s instalací betlému, ten dokonce vyrobili na své náklady. Ozdobení vždy provádí technické služby. Bylo mi smutno z toho, jaká nařčení se v předvánočním čase snesla na minické hasiče v komentářích na Facebooku. Musím uvést na pravou míru, že osvětlení a ozdoby na stromě v Minicích se již několik let instalují stále ve stejném rozsahu. Minický strom se vždy zdobil zároveň se stromem v Lobečku. Ani letos se výzdoba nezměnila, přestože byl strom na druhé straně řeky neozdoben. Na radnici vznikla vize soustředit výzdobu do centra města, kde by se konaly větší adventní oslavy s rozšířením na všechny adventní neděle. Léta jsme náměstí neměli, vánoční strom stál na parkovišti, a proto byl tento nápad namístě. Neozdobit strom v Lobečku vyplynulo možná také ze situace, že v Lobečku nebyl na letošní rok naplánovaný žádný adventní program včetně rozsvícení. Navíc životnost výzdoby, jíž má Město ve svém majetku, postupně odchází. Trendem je tedy si výzdobu pronajímat. Každý rok se navíc také potýkáme s vandalismem. Jako radní si uvědomuji, že jsme mohli Kralupany dopředu informovat o změnách ve výzdobě ve městě. Jistě se tím budeme do příštích let zabývat.

MICHAELA GLEICHOVÁ, ředitelka ZŠ Gen. Klapálka
Strom jsme měli ozdobený poprvé minulý rok, byl to nápad našeho školního parlamentu, ozdoby vytvářeli a laminovali žáci napříč školou v hodinách výtvarné výchovy. Ozdobení jsem objednala u pana ředitele technických služeb a fakturu za službu zaplatila. To je vše. Myslím, že obzvláště v této době je důležité dělat si malé radosti – především dětem. Nerada bych to měnila kvůli hloupým řečem.

Autor:KZ