Plánované investiční akce na rok 2021

PARKOVACÍ DŮM KRALUPY NAD VLTAVOU
 V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 Předpokládaný termín realizace stavby: rok 2021
 Cena vzejde z výběrového řízení.

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL KRALUPY NAD VLTAVOU
 Aktuálně probíhá realizace projektové dokumentace pro provedení stavby.
 Předpokládaný termín realizace stavby: rok 2021
 Cena vzejde z výběrového řízení.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ZŠ JODLOVA, KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: SARK engineering., s. r. o. Za Jolovým dvorem 1949/7a, Praha
 Termín realizace stavby: 25. 6. 2021 – 25. 10. 2021
 Cena: 4 139 276‚00 Kč vč DPH

DEMOLICE BÝVALÉ TRAFOSTANICE NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: František Kyllar, Na Poláčku 474, Kralupy nad Vltavou
 Termín realizace: 4. 1. 2021 – 5. 3. 2021
 Cena: 1 199 787‚03 Kč vč. DPH

PŘÍSTAVBA OBJEKTU ČP. 181, ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU
 Zhotovitel: Miramid s. r. o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
 Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2021
 Cena: 2 383 31‚60 Kč vč DPH

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KAŠNY NA SEIFERTOVĚ NÁMĚSTÍ, KRALUPY NAD VLTAVOU–LOBEČEK
 Zhotovitel: DAVÍDEK-DKE s. r. o., Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 Termín realizace: 1/2021 – 2/2021
(akce bude trvat max. 30 dní ode dne převzetí staveniště)
 Cena: 420 897‚90 Kč vč DPH

Autor:KZ