Studium bez bariér

Základní škola Jodlova je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě žáků s mentálním postižením ji navštěvují taktéž žáci s postižením fyzickým. V současnosti jsou na škole takoví žáci dva a vzhledem k tomu, že škola v současné době nedisponuje výtahem, je jejich pohyb po budově jen těžko možný. Škola má dlouhodobě pronajatý tzv. schodolez, který ale pokrýt jejich potřeby zcela nedokáže. Jeden z žáků překonává dennodenně schodiště do 1. patra s pomocí dvou dospělých, druhý žák je vzděláván z domova. „Dvěma zájemcům o vzdělávání, žákům 2. stupně ZŠ, musela být odmítnuta možnost přestupu do naší školy, protože nebylo možno trvale zajistit vstup do prostor školy,“ potvrzuje nezbytnost nového výtahu ředitelka ZŠ Jodlova Mgr. Bohuslava Glasslová.

Tomuto problému však snad již brzy odzvoní. Konkrétně by mu mělo odzvonit první zvonění školního roku 2021/2022. Rada města totiž schválila návrh výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Projekt zahrnuje přístavbu výtahu ve dvoře a také zřízení bezbariérového WC ve 2. patře školy. Podle aktuálních plánů je termín realizace plánován na červen až říjen příštího roku s tím, že vnitřní práce by měly být dokončeny ještě před začátkem nového školního roku, aby nenarušovaly průběh vyučování. „Výtah, který by zajistil bezbariérový přístup do školy žákům, jež jsou závislí na invalidním vozíku, je důležitou podmínkou pro odbourání překážky v jejich příležitostech pro vzdělávání a zajištění důstojných podmínek dětem, které vyžadují specifické podmínky pro svůj rozvoj,“ říká paní ředitelka Glasslová. Podle předpokladů bude zakázka stát asi 3,5 mil. Kč bez DPH, částečně bude hrazena z městského rozpočtu pro rok 2021 a 85 % z Integrovaného regionálního operačního programu.St

Veronika Elznicová, redaktorka

Autor:KZ