Základní umělecká škola se dočká nové multifunkční třídy

Představitelé Kralup nad Vltavou schválili na zářijovém zasedání zastupitelstva přístavbu multifunkční třídy v ZUŠ. Pomohli tak škole vyřešit dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou tříd.

Základní umělecká škola má v Kralupech nad Vltavou svou tradici už od roku 1949. V současné době se na škole vyučují čtyři obory, a to hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Do školy dochází 740 žáků, čímž je téměř naplněna její kapacita. Kvůli dlouhodobému nedostatku učeben je, kromě hlavní budovy v Riegrově ulici, výuka rozptýlena i do jiných kralupských objektů. Řediteli umělecké školy panu Luboši Harazinovi se nyní podařilo prosadit přístavbu stávající budovy, zalepit tím alespoň nejpalčivější problém s prostorem, a žákům a učitelům tak poskytnout kvalitnější zázemí pro vzdělávání.

„Do stávajících prostor školy se již delší dobu nevejdeme, proto velmi vítám možnost přístavby multifunkční učebny, která vyřeší naše nejpalčivější problémy,“ hodnotí kladné rozhodnutí Zastupitelstva ředitel ZUŠ L. Harazin. Stávající učebny jsou velmi malé a nenaplňují jak potřeby učitelů a žáků, tak ani hygienické normy. Škola svádí největší boj s prostorem pro výuku hudební nauky. Při těchto hodinách je ve velmi malé místnosti přítomno najednou až dvacet žáků. Tuto situaci pomůže vyřešit právě multifunkční učebna, jež studentům nabídne dostatek prostoru. Kromě výuky hudební teorie, bude nová učebna využívána i jako zkušebna pro komorní tělesa, která při škole působí, pro pořádání menších kulturních akcí, ale i jako místo pro setkávání s pedagogy.

Rodiče vidinu nového prostoru velmi vítají. „Co se týká prostor, v současné době považuji za největší problém absenci koncertního sálu a zkušebny pro hudební tělesa. Provizorní sály, které byly nejprve v obchodním domě Máj a dnes v Hotelu Sport, jsou velmi malé,“ konstatuje Simona Hrňáková, jejíž děti navštěvují základní uměleckou školu v Kralupech nepřetržitě více než deset let. Na projekt přístavby multifunkční učebny v umělecké škole uvolnilo město Kralupy nad Vltavou 2,7 mil. Kč. Město by mělo v nejbližší době vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu. Nová třída by se měla otevřít v polovině roku 2021.

14 zastupitelů přístavbu podpořilo, dva se zdrželi hlasování

Přístavba multifunkční učebny bude realizována i díky vstřícnému jednání ze strany vedení města. Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání téměř jednohlasně přístavbu budovy v Riegrově ulici odsouhlasilo. Napomohlo tomu vyjednávání města se zhotovitelem projektu A.D.U. atelierem s.r.o. o ceně. Náklady na realizaci projektu se podařilo snížit, a tak se zastupitelé dohodli, že projekt podpoří. „Chceme panu řediteli umožnit, aby mohl uspokojit zájem všech dětí o hudební vzdělání,“ hodnotí výsledek hlasování starosta Kralup nad Vltavou Marek Czechmann.

Jedním ze zastupitelů, který přístavbu současného pracoviště ZUŠ nepodpořil, byl Ing. Ivan Ottis, podle kterého to nejsou dobře investované peníze: „Naprosto respektuji, že ZUŠka větší prostory potřebuje. Podstatnou část zrekonstruovaného pivovaru zabere právě umělecká škola, proto by mohli vydržet ještě několik let v provizorním režimu.“ Konkrétní řešení nedostatku prostoru však zastupitel nemá.

Nové kulturní centrum počítá s prostory i pro ZUŠ

O tom, že z budovy bývalého pivovaru vznikne multikulturní centrum, v rámci něhož poskytne i dostatečně velké prostory základní umělecké škole, se představitelé města dohodli již v roce 2017. Na květnovém jednání v roce 2019 byla adaptace objektu bývalé pivovarské sladovny schválena a v únoru 2020 byl vybrán projektant. ZUŠ by měla získat minimálně dvakrát větší prostor, než má nyní k dispozici. Tyto plány by měly hlad umělecké školy po větším prostoru nasytit, což potvrzuje i ředitel „ZUŠky“ a navíc uvádí další přínos přesunu do multikulturního centra: „V okamžiku stěhování do nových prostor by se opět sloučily všechny čtyři naše umělecké obory a došlo by tak k dalšímu zkvalitnění jejich spolupráce.“ V současné době se hovoří o pětiletém časovém horizontu, v průběhu kterého by měl být projekt dokončen. „Zatím nevíme, jestli město bude mít na projekt dostatek finančních prostředků. Chceme provést rekonstrukci i za cenu, že by si na to město mělo vzít nějaký úvěr,“ uvedl starosta M. Czechmann pro Kralupy TV.

Lucie Bavorová, redaktorka KZ

Autor:KZ