Životopis: Josef Holub, 150 let

Vernisáž výstavy JOSEFA HOLUBA se uskuteční v městském muzeu Kralupy nad Vltavou ve čtvrtek
10. září 2020 v 17:00. Výstava potrvá do 31. 10. 2020.

Josef Holub se narodil 15. listopadu 1870 ve Slaném. Nadaný mladík v letech 1881 – 1885 studoval na slánském gymnáziu. Už tehdy slušně hrál na housle a dobře kreslil. Pro otcovy finanční těžkosti byl Josef nucen po polovině studií gymnázium opustit a  začít se připravovat na praktický život. Volba padla, snad v souvislosti s Josefovou zálibou v kreslení, na profesi malíře pokojů. Po vyučení Holub nastoupil roku 1887 jako malíř pokojů k pražské firmě Duchoslav.

Vtom však do života mladého umělce vstoupila náhoda, slavný Jindřich Mošna neváhal po zhlédnutí prací mladého umělce napsat doporučující list Juliovi Mařákovi, profesoru krajinářské školy na pražské výtvarné akademii. Na podzim roku 1889 posoudil Mařák Holubovy práce a rovnou malíře zařadil do již probíhajícího prvního ročníku po bok např. Bohuslava Dvořáka, nebo Františka Kavána.

Josef Holub dosáhl v době studií velkých úspěchů – několik stipendijních ocenění. V r. 1896 se Holubovi ještě podařilo získat Hlávkovo stipendium 500 zlatých za umělecký projev (obraz „Na hrázi“), určené k zahraniční cestě. Jako mnoho mladých malířů té doby odjíždí Josef Holub do Černé Hory.  Po návratu se mu však nepodařilo navázat na předchozí domácí úspěchy.

Po sňatku s Boženou Jirasovou z Libčic v roce 1899 natrvalo opouští Prahu. Mladí manželé se usadili v Kralupech n. Vlt., kde Holub musel pro obživu své početné rodiny (4 dcery) provozovat fotografickou živnost, vyučovat hře na housle, působit jako písař u soudu a na berním úřadě, ba dokonce vážit na cukrovarské váze.

Jaro v naší zahrádce v Podháji

Soustavněji tvořit začíná až po r. 1920, kdy ministerstvo školství koupilo kolekci jeho obrazů, čímž byl vytvořen hmotný základ pro jeho další práci. Většina obrazů v soukromých a veřejných sbírkách pochází právě z 20. a 30. let, případně z období mladšího. Tematicky se zaměřoval na krajinu v Kralupech a v jejich nejbližším okolí. Josef Holub nebyl jen vnímavým výtvarným umělcem, účastnil se rovněž místního bohatého kulturního života.

Sklonek života prožil malíř u dcery Evy v Kvasinách, kam se přestěhoval v roce 1952, po smrti své manželky. Josef Holub zemřel 22. srpna 1957, je pochován na kralupském hřbitově.

Josef Holub byl bytostným krajinářem. Velký vliv na jeho umělecký vývoj měla léta prožitá na akademii, v Mařákově ateliéru. Zůstal tak pro své současníky i pro nás kultivovaným a srozumitelným tvůrcem, který ve svých dílech navždy uchoval dávno zmizelou poetiku krajiny malého venkovského města v prvních desetiletích dnes již minulého století.

Hospodářský dvůr

 

 

Jan Racek

Autor:KZ